851 0

Google почете астронома Оле Рьомер

Google почете астронома Оле Рьомер
Венцислав Михайлов

Най-популярната интернет търсачка - Google отбелязва по своя оригинален начин 340 години от едно от най-значимите събития в науката - определянето на скоростта на светлината.

Датският астроном Оле Рьомер, през 1676 г. доказва, че скоростта на светлината не е безкрайна като наблюдава движението на Йо - един от спътниците на Юпитер.

През 1905 г. Алберт Айнщайн постулира, че скоростта на светлината във вакум е независима от движението или от отправната система и изследвайки последиците от този постулат, извежда своята Специална теория на относителността.

Скоростта на светлината е физичната константа, която се означава с латинската буква с, и играе важна роля в много области на физиката. Тя е част от прочутата формула за връзката между масата и енергията E = mc2, като в теорията на относителността c свързва времето и пространството. Стойността ѝ е равна на 299 792 458 m.s-1.

Светлината и всички други форми на електромагнитно излъчване винаги се разпространяват с тази скорост във вакуум, независимо от движението на инерциалната отправна система на наблюдателя.

Според новите научни открития, вселената се разширява със скорост по-голяма от скоростта на светлината.Напиши коментар:


Публикувай