1 067 0

“Карлсберг груп“ с амбиция за „зелена бира“

Венцислав Михайлов

„Карлсберг груп“ заяви ясни амбиции за налагане на зелени технологии в производството на бира.

На 11.07. 2017 година компанията стана част от коалицията “RE100” – лидерска инициатива на 100 от големите глобални компании, които поемат ангажимента до 2022 година да интегрират в пивоварните си употребата на електроенергия от възобновяеми източници.

Така „Карлсберг груп“ стана първият представен в България пивовар с амбиции за използване на зелена енергия и възобновяеми източници в производството на бира.

“Together Towards ZERO” е името на концепцията, в която “Карлсберг груп” дефинира конкретни и измерими цели за всяка една от 4те приоритетни области на устойчивото си развитие: енергии и въглерод, водни ресурси, отговорна консумация, здраве и безопасност – със срок 2022 и 2030 година.

„Дългосрочната програма на „Together Towards ZERO“ е отговор на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като климатичните промени, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект.

Програмата е неизменна част от стратегията на “Карлсберг груп” „SAIL’22“ и предвижда 4 големи амбиции на компанията: нулев въглероден отпечатък, нула отпадни води, нулева безотговорна консумация и нула злополуки – всяка с измерими в определен срок цели“, коментира Анета Сланчева , мениджър правни и корпоративни въпроси на “Карлсберг България”.

„В Карлсберг България не спираме да инвестираме в иновации и развитие на нашите продукти и опаковки, което доведе до добрите резултати. Аз ценя постигнатото, защото то показва, че можем да придаваме стойност и да развиваме бирения пазар като цяло.“ – каза Деян Беко, управляващ директор на “Карлсберг България”. Разбира се, това се случва само с професионален и отдаден екип, какъвто е на "Карлсберг България". Гордея се, че 4 години съм бил част от този екип и че успяхме да постигнем тези резултати! Високото качество, което преследваме във всяка наша дейност и фокусът ни върху областите, които въздействат върху тенденциите и потребителските нужди очевидно движат бизнеса напред.“, разкри Беко.

Програмата е разработена в унисон с изискванията на Парижкото споразумение за промените в климата и Целите за устойчиво развитие на ООН.

България


Напиши коментар:


Публикувай