1 090 0

Тайван с програма за развитие на чистата енергия от възобновяеми източници

Страната бе домакин на специална конференция, посветена на зелената енергия и възобновяемите източници

Виолина Цветанова

Тайван бе домакин на конференция по въпросите на Азиатско - тихоокеанското икономическо сътрудничество (АРЕС) за зелена енергия. Страната играе важна роля за насърчаването на финансовата устойчивост на възобновяемите енергийни ресурси, проправяйки път на нисковъглеродната икономика в целия регион.

От Бюрото по енергетика към Министерство на икономиката в Република Китай заявиха, че конференцията служи като платформа за обмен на добри практики, опит и успешни политики. Последната привлече около 150 представители от местни и чуждестранни енергийни компании, финансови институции и международни организации, включително и Азиатската банка за развитие, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световния енергиен съвет.

„В светлината на нарастващите предизвикателства, породени от изменението на климата и енергийната сигурност, ние станахме свидетели на изумителния растеж на инвестициите в зелената енергия в световен мащаб“, заяви министърът на икономиката при откриването на конференцията. Той добави още, че финансовата устойчивост в енергийния сектоктор е от ключово значение за постигане на зелена трансформация в целия регион.

Според Бюрото по енергетика по време на конференцията е постигнат консенсус по отношение подобряване участието на банките и капиталовите пазари във финансирането на зелената енергия, както и по отношение на приоритизирането на ролята на публично - частните партньорства в разработването на нови проекти. Постигнатото по време на конференцията ще бъде представено като насоки за бъдещото регионално сътрудничество по време на заседанието на работната група по енергетика, насрочено за октомври в Москва.

Минерство на икономиката в Тайван предприе цялостна програма за развитие на чистата енергия, като основен приоритет на страната е да увеличи използването на електрическа енергия от възобновяеми източници като хидро, слънчева и вятърна енергия от 3% в момента до 20% през 2025 г.

 

 Напиши коментар:


Публикувай