1 373 0

Завещанието на Алфред Нобел - награди и динамит

Създателят на Нобеловите награди е изобретил страховитото взривно вещество

Снимка: БТА/АР
Снимка: БТА/АР
Анатоли Стайков

Връчването на Нобеловата награда за мир е едно водещите събития в света през годината. Ценното отличие носи името на Алфред Нобел – шведски химик, инженер и предприемач. Той е известен със своята благотворителност и отзивчивост. Малко хора обаче знаят, че Нобел е изобретил... динамита - отговорник за смъртта на милиони хора по света. И това, ако не е ирония.

Предлагаме на читателите на Факти.бг завещанието на Алфред Нобел:

Аз, долуподписаният Алфред Бернхард Нобел, като обмислих и реших, с настоящето обявявам моето завещание за имуществото, придобито от мен до смъртта ми.

Цялото останало след мен реализуемо имущество да се разпредели по следния начин: моите изпълнители на завещанието да превърнат имуществото ми в ценни книжа, създавайки фонд, процент от който ще се дава като премия на тези, които през изминалата година са допринесли най-голяма полза на човечеството.

Посоченият фонд да се раздели на пет равни части, предназначени за: първата част – за този който е направил най-важно откритие или изобретение в областта на физиката; втората – за този, извършил важно откритие или усъвършенствуване в областта на химията, третата – за този, който е постигнал забележителни успехи в областта на физиологията или медицината, четвъртата – за този, който е създал най-значително литературно произведение, отразяващо човешките идеали, петата – за този, който има най-голям принос за сплотяване на народите, унищожаване на робството, намаляване числеността на съществуващите армии и съдействие за мирни договорености.

Наградите в областта на физиката и химията ще се присъждат от Кралската шведска академия на науките, по физиология или медицина – от Кралския Каролински институт в Стокхолм, по литература – от Шведската академия в Стокхолм, наградата за мир – от комитет от пет души, избиран от норвежкия Стортинг. Моето особено желание се заключава в това, присъждането на наградите да не се влияе от националността на кандидата, за да получат наградите най-достойните, независимо от това, дали са скандинавци или не.

Това завещание е последно и окончателно, то има законна сила о отменя всички мои предишни завещания, ако такива се намерят след смъртта ми.

Накрая, последното мое задължително изискване се състои в това, след смъртта ми компетентен лекар еднозначно да установи факта на смъртта и едва след това тялото ми да се предаде за изгаряне

 

                                                                                    Париж, 27 ноември 1895
                                                                                    Алфред Бернхард Нобел

Швеция


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай