956 0

Отбелязваме международния ден на учителя

Оценяване на учителите, подобряване на тяхното положение

Милена Трачева

Тази година Световният ден на учителя отбелязва 50-тата годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите, формулирани от ЮНЕСКО и МОТ през 1966 г.

Това е и първият Световен ден на учителя, който ще бъде отбелязан в рамките на новата глобална програма "Образование 2030", приета от световната общност преди година.

Тази година денят на учителя е посветен на "оценяването на учителите и подобряването на тяхното положение". Темата въплъщава основните принципи на приетите преди 50 години препоръки и на „Образование 2030”, което е неразделна част от дневния ред за устойчиво развитие на ООН.

Според приетите цели, на учителите трябва да бъдат "осигурени условия да развиват съответните методи за преподаване и учене, както и съдържание, което отговаря на нуждите на всички учащи, обучавани от добре квалифицирани, адекватно заплатени и мотивирани учители, използващи подходящи педагогически подходи, както и създаване на безопасна, здравословна, полово обусловена, приобщаваща и адекватно финансирана среда, която да насърчава и подпомага ученето."

Все пак, за да се постигне тази цел, е необходимо не само значително да се увеличи предлагането на квалифицирани учители, но те трябва да бъдат и мотивирани чрез оценяване на тяхната работа. До 2030 г., ще бъдат необходими повече от 3,2 милиона учители, за да се предостави всеобщо начално образование и още 5,1 милиона, за да се предостави всеобщо прогимназиално образование.

ЮНЕСКО обявя 5 октомври за Световен ден на учителите през 1994 г., по повод годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите на 5 октомври 1966 г. в Париж.

Тези препоръки описват правата и отговорностите на учителите, както и международните стандарти за тяхната подготовка и повишаване на квалификацията. В тях са описани още условията за подбор на персонал, за заетост, за преподаване и за обучение.

На 5 октомври също така се отбелязва и приемането на Препоръката на ЮНЕСКО за статута на висше образование от 1997 г. Напиши коментар:


Публикувай