857 0

Без специален мониторинг от ЕК за България и Румъния засега

Венцислав Михайлов

Европейският парламент реши да смени механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния с нова рамка.

С 405 гласа "за" срещу 171 "против" евродепутатите в Страсбург поискаха въвеждането на мониторингов механизъм за всички 28 държави от ЕС. Резолюцията, която е с препоръчителен характер, предлага Брюксел да упражнява надзор върху спазването на основните права, демокрацията и върховенството на закона в Общността. В момента Европейската комисия (ЕК) има право да наблюдава правосъдието единствено в България и Румъния. Двете балкански страни сами се съгласиха на това в договорите си за присъединяване към съюза.

Наблюдението трябваше да трае няколко години, но процесът продължава вече цяло десетилетие. През последните месеци дори се заговори, че Румъния ще бъде извадена от наблюдението заради показания напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност във висшите ешалони на властта.

За целта новият общоевропейски механизъм ще следи за демокрацията, върховенството на закона и основните човешки права и в другите страни - членки.

Всяка година Европейската комисия да пише доклади и препоръки въз основа на показатели, като разделението на властите, свободата и плурализма в медиите, достъпа до правосъдие.  Къде се намира България може да се види каква оценка получаваме от Репортери без граници и други международни организации като класацията Doing Business на Световната банка.

Тези оценки от Европейската комисия ще служат като формален повод за задействане на член 7-ми от Лисабонския договор, чиято крайна фаза на санкции предвижда лишаване от право на глас на съответното правителство при решенията на Евросъюза. За евентуалното въвеждане на общоевропейски мониторинг би било нужно съгласието на правителствата на Съюза с квалифицирано мнозинство.

„Това е нещо особено важно, защото вече всички държави - членки ще бъдат разглеждани във връзка с демокрацията, корупцията, свободата на медиите, съдебните системи, основните човешки права в един общоевропейски обективен механизъм.  Няма да се слага акцентът само на България и Румъния”, уточни Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ.Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай