613 0

ЕК предлага нова програма за космоса

Тя е съсредоточена върху подобряване на качеството на живот на хората и засилване на конкурентоспособността на Европа

Калина Петрова

Европейската комисия прие Космическата стратегия за Европа в отговор на растящата световна конкуренция, засилващото се участие на частния сектор и значимите технологични промени. Комисията предлага редица действия, които ще позволят на европейците да се възползват пълноценно от възможностите, свързани с космоса, да се създаде подходяща среда за развитие на космическите предприятия, да се утвърди водещата позиция на Европа в тази област и да се увеличи нейният дял в световния космически пазар.

Космическите програми на ЕС вече предоставят услуги, които използваме всекидневно. Космическите данни са необходими, когато използваме мобилния си телефон, шофираме с помощта на система за навигация, пътуваме със самолет или гледаме сателитна телевизия. Те са неизменна част и от защитата на важни инфраструктурни обекти, като електроцентрали и интелигентни мрежи, или дори на банковите трансакции. Космическите данни помагат за управление на границите и за спасяване на човешки животи в морето. Благодарение на тях можем по-добре да реагираме при земетресения, горски пожари и наводнения. Земеделските стопани могат да планират своите действия по-добре. Данните помагат за опазването на околната среда и за наблюдението на изменението на климата.

Заместник-председателят Марош Шевчович заяви: „Европейският съюз играе важна роля в космическата политика. Искаме да използваме това стратегически, за да създаваме заетост и растеж и да изпълним нашите общи политически приоритети в областта на сигурността, изменението на климата, транспорта, икономиката на данните и управлението на природните бедствия. За това се изисква сътрудничество с нашите партньори и заинтересованите лица в Европа и по света. Съвместната декларация на ЕС и Европейската космическа агенция за обща визия и цели за бъдещето на Европа в космическото пространство, която ще подпишем днес е друга важна стъпка в тази посока“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Приложенията, свързани с космически технологии, променят живота ни, икономиката, промишлеността...Космическата индустрия е ключова част от икономиката на Европа и стратегически актив, залегнал в основата на автономните европейски действия на световната сцена.За да запазим челната си позиция обаче, са нужни повече предприемачи и повече частни инвестиции. Моето послание към индустрията, новите предприятия и инвеститорите е следното: космосът е от значение и ще сме там за дълго“.

Белгия


Напиши коментар:


Публикувай