733 4

ЕК спира терористи с електронни визи

Венцислав Михайлов

Европейската комисия предлага да се създаде система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), за да бъдат засилени проверките за сигурност на пътниците, които са освободени от визи. Това се случва след обещанието на председателя Юнкер през септември в неговата реч за състоянието на Съюза през 2016 г. и е първият резултат по приоритетите за действие, набелязани в пътната карта от Братислава. ETIAS ще събира информация за всички, които пътуват безвизово до Европейския съюз, за да може да се извършват предварителни проверки за незаконна миграция и по отношение на сигурността. Това ще допринесе за по-ефикасно управление на външните граници на ЕС и ще подобри вътрешната сигурност, като в същото време улесни законното пътуване през шенгенските граници.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Грижата за границите и защитата на гражданите ни са първостепенен приоритет за нас. ETIAS ще изяснява откъслечната информация чрез кръстосана проверка във връзка с лицата, освободени от визи, във всичките ни други системи. Едновременно с това бъдещата ETIAS ще бъде лесна за ползване, бърза, евтина и ефективна.“

Комисарят по въпросите на миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос заяви: „ETIAS е липсващото звено в системата ни за управление на границите, като представлява свързващ елемент с политиките ни в областта на миграцията и сигурността и улеснява влизането в Шенген за поне 95 % от освободените от визи пътници. Отвореността на Европа не е за сметка на нейната сигурност.“

Комисарят по въпросите на Съюза на сигурност Джулиан Кинг посочи: „Терористите и престъпниците не се притесняват особено от наличието на държавни граници. Единственият начин да ги победим е като действаме заедно и ефективно. ETIAS ще ни помогне за това — като откриваме проблемни субекти и не им позволяваме да идват при нас, ще заздравим европейската вътрешна сигурност.“

Разрешението от ETIAS не е виза, а по-лек и опростен за посетителите режим. Гражданите на държави с либерализиран визов режим пак ще могат да пътуват без виза, но просто ще трябва да получат разрешение за пътуване, преди да се отправят за Шенгенското пространство. Това ще помогне лицата, които може да представляват риск от гледна точка на незаконната миграция или сигурността, да се идентифицират, преди да пристигнат на границата, и ще подобри значително сигурността на външните граници. ETIAS ще спомага и за попълването на празноти в информацията относно освободените от визи пътници, като преди пристигането им на границата на Шенгенското пространство събира информация, която може да е от изключително значение за органите на държавите членки. Ето защо ETIAS е важна стъпка напред към по-стабилни и интелигентни информационни системи за управлението на границите и за сигурността. ETIAS ще улесни и пресичането на външните граници от граждани на трети държави, които са освободени от визи. Пътниците ще получават предварително сигурен знак за влизане в Шенгенското пространство, което ще доведе до значително намаляване на броя на отказите за влизане.

Преди да се вземе решение за приемане или отхвърляне на искане за пътуване до ЕС, автоматизирана система ще извършва предварителни проверки, при пълно зачитане на основните права и защитата на личните данни. Макар че окончателното решение за разрешаване или отказ на влизане винаги ще се взема от държавните гранични служители, извършващи гранични проверки в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, предварителните проверки на всички пътници ще улеснят граничните проверки и ще осигурят координирана и хармонизирана оценка на освободените от визи граждани на трети държави.

ETIAS ще бъде управлявана от Европейската гранична и брегова охрана в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и с Европол. Агенцията eu-LISA ще разработи и ще осигури техническото управление на тази информационна система.

Основните функции на ETIAS ще бъдат:

Да проверява информацията, предоставена чрез онлайн заявление преди пътуването им до външните граници на ЕС от граждани на трети държави, освободени от визи (например данни, свързани със самоличността, документ за пътуване, информация относно пребиваването, данни за контакт и т.н.), за да се направи оценка дали те представляват риск във връзка с незаконната миграция, сигурността или общественото здраве;

Да обработва автоматично всяко заявление, подадено чрез уебсайт или мобилно приложение, чрез справки в други европейски информационни системи (като ШИС, ВИС, базите данни на Европол и Интерпол, системата за влизане/излизане, Евродак, ECRIS) и в специалния списък за наблюдение на ETIAS (съставен от Европол), при спазване на целеви, пропорционални и ясно определени правила за проверка, за да установи дали съществуват фактически признаци или основателни причини за издаване или отказ за издаване на разрешение за пътуване;

Да издава разрешения за пътуване. В случаите, когато няма съвпадение или елементи, изискващи допълнителен анализ, разрешението за пътуване се издава автоматично в рамките на минути след подаване на заявлението.

Разрешения ще се получават по процедура, която е проста, евтина и бърза. В значителна част от случаите разрешението следва да се предостави за минути. Разрешението, заявлението за което се попълва за не повече от десет минути и при което се изисква единствено валиден документ за пътуване, ще бъде валидно за период от пет години и за многократни пътувания. За всички кандидати на възраст над 18 години ще се прилага такса за заявление от само 5 евро.

Контекст

Сигурността е постоянно присъстваща тема от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от Политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната реч за състоянието на Съюза от септември 2016 г. В речта си председателят на Комисията обяви, че до месец ноември Комисията ще предложи система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) — автоматизирана система за издаване на разрешения да се пътува до Шенгенското пространство. Създаването на тази система се нареди и сред приоритетите в пътната карта от Братислава, подписана и одобрена от 27 държавници от ЕС, като се поема ангажиментът да се започне „изграждането на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), за да се даде възможност да бъдат извършвани предварителни проверки и при необходимост да се отказва влизането на пътници, освободени от изискването за притежаване на виза.“

На 28 април 2015 г. Европейската комисия прие Европейската програма за сигурност, в която са посочени основните действия, чрез които да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз в периода 2015—2020 г.

От приемането на програмата досега е постигнат значителен напредък по нейното изпълнение. През ноември 2015 г. Комисията предложи преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия, след което през декември 2015 г. представи План за действие относно огнестрелните оръжия и взривните вещества. Във връзка с тероризма през декември 2015 г. Комисията прие нова Директива относно борбата с тероризма, а през февруари 2016 г. — конкретен План за действие относно финансирането на тероризма. През април Комисията предложи създаването на система за влизане/излизане и представи съобщение, с което подготви изграждането на ефективен и истински Съюз на сигурност. Освен това през септември беше прието уеднаквено сертифициране на ЕС за оборудването в областта на сигурността на въздухоплаването.

Съвсем наскоро, на 14 септември 2016 г. Комисията представи своето съобщение „Повишаване на сигурността в свят на мобилност“, в което се потвърждава необходимостта да се намери точният баланс между гарантирането на мобилността и повишаването на сигурността, като същевременно се улеснява законното влизане в Шенгенското пространство без визи. Освен това на 6 октомври, само 9 месеца след предложението на Комисията от декември, започна работа Европейската гранична и брегова охрана, което е доказателство за категоричния ангажимент да се укрепят управлението и сигурността на външните граници на ЕС.

Специалният ресор на комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, създаден от председателя Юнкер през август 2016 г., показва колко голямо значение отдава Комисията на засилването на нейния отговор на терористичната заплаха.

Белгия


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • onq s konq
  Отговор
  1 23:46  16.11.16
  Както като се покаже кръст на дявола и той хуква да бяга през глава,така и на границата наще като видят прииждащи тълпи бежанци ще ги разгонват като им показват визи през оградата.

  Коментиран от #4

 • Диди
  Отговор
  2 00:38  17.11.16
  Ех че го обясни.ха ха.
 • onq s konq
  Отговор
  3 01:18  17.11.16
  Е който си го може,го може:)
 • кроко
  Отговор
  4 10:39  17.11.16

  До коментар #1 от "onq s konq":

  Ми, конь, ко ши праим ако дявола е атеист, т.е. пришълците искат без да влязат?! Иначе гледам че ти се е оправило настроението, поздрави и не се впрягай много!

Напиши коментар:


Публикувай