689 0

България ще подкрепя мисиите на ОССЕ

Западните Балкани са ключов приоритет за предстоящото българско председателство

Венцислав Михайлов

Заместник-министърът на външните работи Емилия Кралева изрази готовността на България да работи в тясно сътрудничество с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по време на предстоящото българско Председателство на Съвета на ЕС. Българският дипломат заяви това днес в рамките на провеждащата се във Виена 24-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕ.

„Западните Балкани са ключов приоритет за предстоящото Българско председателство. Това се вписва напълно в работата на организация като ОССЕ, поддържаща редица мисии в този регион”, обясни Емилия Кралева. Тя увери участниците, че под председателството на България ЕС ще продължи да подкрепя дейността на ОССЕ в Западните Балкани, подпомагаща страните в региона в осъществяването на реформи в областта на върховенството на закона, политическия диалог, свободата на словото и правата на човека. За България е важно Съюзът да задълбочи подкрепата си за ОССЕ в трите измерения на сигурността - военно-политическо, икономическо/екологическо и хуманно, включително за противодействие на екстремизма и радикализма.

По време на изказването си тя заяви подкрепата на страната за принципите, отстоявани от организацията, в контекста на сигурността, стабилността и утвърждаването на демократичните ценности.

Ръководителят на българската делегация заяви още, че кризата в Украйна продължава да бъде сериозно предизвикателство за сигурността в Европа. Тя изрази загриженост за нарастващия брой жертви сред цивилното население и влошаващата се хуманитарна обстановка. „Зачитането на суверенитета на държавите и териториалната им цялост, както и ненакърняването на международно признатите им граници, са основополагащи принципи на европейската архитектура за сигурност, които днес са по-важни от всякога”, подчерта в заключение Емилия Кралева.

Австрия


Напиши коментар:


Публикувай