1 004 0

Тайван се превърна в първенец в равенството между половете

Правителството на Република Китай постигна занчителен напредък в прилагането на законите, механизмите и програмите за защита правата на жените в икономическтата, политическата и социалната сфера. Тези усилия превърнаха Тайван в една от най-напредналите страни в Азия, когато става въпрос за равенството между половете.

Категорично доказателство за това са и резултатите от проучване на Главна дирекция „Бюджет, счетоводство и статистика“, основано на Индекса за полова неравнопоставеност в рамките на Програмата за развитие на ООН от 2016 г., в което Тайван се нарежда на девето място в целия свят и на първо място в Азия, що се отнася до за най-успешното преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени жените.

„Страната отдавна приема равнопоставеността на половете за универсална ценност“, заяви Лу Хси-чен – генерален директор на департамента, отговарящ за половата равноспоставеност. „Това, което отличава Тайван като първенец в региона е широката правна основа и редицата закони, които се борят срещу насилието на жени, като същевременно се насърчава и борбата с половата дискриминация“, каза още тя.

Постигнатото в тази посока включва Закона за превенция на сексуалния тормоз от 2005 г., Закона равенството между половете в образованието от 2004 г., Закона за равенството между половете в зетостта от 2002 г. и Закона за превенция на домашното насилие от 1998 г.

Лу смята, че Законът за превенция на домашното насилие е от сериозно значение, доколкото благодарение на него е започнал процес по разбиване на традиционното азиатско схващане, че правителството няма право да се намесва в личните отношения на гражданите и тяхната проява. Многобройните изменения през годините разшириха обхвата на действие на закона, като включиха демографски данни за лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните. Това бе постигнато благодарение на разширяването на дефиницията за „извършител-жертва“ отвъд границата на възприеманите роли за съпруг и съпруга.

Според Лу важен показател за напредъка на страната е и нарастващият брой жени в политиката. През януари 2016 г. Цай Ин-уен бе избрана за държавен глава на Тайван, а следващия месец общо 43 жени, равняващи се на 38%, заеха местата си в 113-членния девети Законодателен юан. За сравнение във Филипините са 27.1%, в Сингапур – 23.9%, в Южна Корея – 16.3%, а в Япония – 11.6%. Значителен напредък бе регистриран и по отношения на равния достъп на жените и мъжете до образование и до пазара на труда.

Въпреки това, правителството не се задоволява с постигнатото. Лу Хси-чен настоява, че международният обмен е важна сфера, в която трябва да се инвестира още, доколкото именно той дава възможност на страната да се учи от по-напредналите и да продължава своето развитие и поддържането на високи стандарти.

„Всеобхватните усилия на Тайван са доказателство за сериозния ангажимент, който сме поели, а именно да превърнем страната в еталон за глобално равенство между половете. Искрено се надяваме, че този пример може да укрепи трансграничното сътрудничество“, каза още Лу.


Още по темата

 • Супертайфун удря Китай и Тайван

  Супертайфун удря Китай и Тайван

  Тайван и Китай се подготвят за супертайфуна Мария, съобщи ТАСС. Очаква се стихията да връхлети Северен Тайван още през днешния ден. В района се ...
  10.07.2018
  1 453
  1

Напиши коментар:


Публикувай