2 531 37

23 февруари 1917 г. Революцията в Русия

Цар Николай ІІ губи доверието на всички слоеве на руското общество, включително и на Руската православна църква

23 февруари 1917 г. Революцията в Русия
Снимка: Shutterstock

От началото на ХХ век Руската империя е в перманентна социално-икономическа криза, чийто първи израз е революцията от 1905 година.

Кризата се задълбочава по време на Първата световна война (1914 - 1918) и става повод за зараждане на революционна обстановка и падане на царизма. Войната изостря проблемите с изхранването на населението и армията. Намаляващите доходи не могат да компенсират галопиращата инфлация, която сваля стойността на дореволюционната рубла на 7 копейки. Големи размери придобиват спекулата и корупцията.

Въпреки обявената с царски манифест от 1905 година конституционна форма на управление, възможностите на гражданството за контрол върху властта са ограничени. Практически императорската власт запазва абсолютистките си права във време на европейски конституционализъм и парламентаризъм.

Цар Николай ІІ губи доверието на всички слоеве на руското общество, включително и на Руската православна църква. Царското семейство изпада в изолация.

В началото на 1917 година политическата опозиция на царизма започва да се обединява, което провокира засилване на режима и неговия репресивен апарат, припомня Клуб Историк.

Липсата на демократични права и свободи, чрез които гражданите да изразяват волята си е предпоставка недоволството им да придобие размерите на революция.

Революцията започва на 23 февруари в Петербург с женска демонстрация срещу глада и войната, която прераства в стачка. В нея се включват 30 000 души, издигайки лозунги “Долу царизма”, “Долу войната”. Многохилядни демонстрации се провеждат и в други руски градове. Депутатите в Държавната Дума се противопоставят на разпоредбата на Николай ІІ за военно смазване на бунта и с представители на Петроградския съвет на работническите и войнишките депутати съставят Временно коалиционно правителство от либерали и социалисти (меншевики и есери). Начело на правителството застава княз Лвов, а по-късно социалистът Керенски.

Част от въоръжените сили в столицата преминават на страната на новото правителство. На 28 февруари те превземат Зимния дворец и арестуват царското правителство. На 2 март цар Николай ІІ абдикира от престола. Царското семейство е поставено под арест. След революцията в Русия се установява своеобразно двувластие – от една страна, Временното правителство, от друга – Съветът на работническите и войнишките депутати. Правителството приема Декларация за гражданските свободи, всеобща политическа амнистия, премахване на ограниченията по национален и религиозен признак, свобода на сдруженията, премахване на цензурата и свобода на словото и печата. Въведен е монопол върху цените на хляба и купонна система, за да се реши въпросът с глада, но опитите в тази посока са неуспешни. По инициатива на Петроградския съвет във фабриките са създадени самоуправляващи се фaбрично-заводски комитети, които избират фабричното ръководство от средите на работниците, Въведен е 8-часов работен ден.

Временното правителство декларира провеждането на аграрна реформа – един от болезнените въпроси в Русия, но реална политика в тази сфера не е извършена. Правителството влиза в остър конфликт с обществеността с декларираната от него позиция, че Русия ще продължи участието си във войната, която поема 80% от държавните разходи. До есента на 1917 година промишленото производство намалява с над 35 %, хлебната купонна дажба намалява на 200 грама на ден, а цената на хляба нараства 16 пъти в сравнение с довоенния период, на картофите - 20 пъти, на захарта - 27 пъти. Огромните разходи във войната, тежкото положение в недобре развитата в сравнение с европейската руска индустрия, която не е в състояние да поеме изпитанията на войната, повишаването на косвените данъци, инфлацията водят до задълбочаване на икономическата криза, която неминуемо прераства в политическа - демокрацията е изправена пред изпитание. През септември - октомври броят на крайно недоволните от управлението на Временното правителство нараства на 2,5 млн. души – почти 8 пъти повече от месец февруари.

По селата започва саморазправа между селяни и помешчици - собственици на земя. Критично е положението и на фронта. Засилва се неподчинението на войниците, дезертьорството, което прави участието на държавата във войната неефективно. В големите руски градове започват да се провеждат многохилядни антивоенни протестни митинги, организирани от болшевиките. Тяхното влияние расте във фабричните комитети, в градските съвети, сред войската.

На 3 април от Цюрих през германска територия в специален пломбиран вагон в Петербург пристигат група болшевики начело с техния лидер Владимир Илич Улянов – Ленин. Още в реч на финландската гара той поставя нова програма за действие, чиято основна цел е взимането на властта в страната. По-късно от тук - Финландия, укривайки се от властта Ленин ръководи с директиви и разпоредби организирането на Октомврийската революция. На 4 април той официално излага т.нар. “Априлски тезиси”, в които отбелязва, че политиката на Временното правителство не съответства на очакванията на руския народ.

То не може да осигури на страната незабавен мир и да осигури земя на селяните – мир и земя. Според Ленин острите социално-икономически проблеми могат да бъдат решени, но при условие, че двувластието в страната бъде ликвидирано и цялата власт бъде предадена на Съветите ( съветите са създадени по време на революцията от 1905 година, като градски самоуправляващи се общини – комуни, на трудещите се. Те възстановяват своята активна дейност по време на Февруарската революция). На този етап “Априлските тезиси” не апелират към пряка революция. Те са програма за мирен преход към болшевишка власт, като втори етап на революционните промени, започнали през февруари 1917 година – социалистически етап, при който цялата власт да премине в ръцете на работниците и бедните селяни, представяни във властта само от Болшевишката партия.

Владимир Илич Ленин (1870-1924) е роден в с. Симбирск в семейството на училищен инспектор. Приет е да учи право в Казанския университет, но е изключен от там поради участие в студентски антиправителствени вълнения. Именно тук той се запознава с марксистката философия. По-големият му брат Александър е осъден на смърт заради участие в опит за покушение над цар Александър ІІІ. През 1890 година Ленин продължава юридическото си образовaние в Петербургския университет. През 1895 година заминава за Швейцария, където се среща с Плеханов и с видни деятели на социалистическото движение. Връщайки се в Русия създава организацията Съюз на борбата за освобождение на работническата класа. Заради тази своя политическа дейност е арестуван и изпратен на заточение в Сибир, където пише първите си научни трудове. След освобождаването му заминава в емиграция, където започва да издава вестник “Искра” с цел пропаганда на марксизма.

Вестникът се превръща в трибуна на създаващите се нелегални болшевишки организации в Русия. В книгата си “Какво да се прави?” Ленин излага концепцията си за изграждане на болшевишка партия - немногочислена, строго централизирана, призвана да бъде авангард на работническата класа срещу буржоазията. Тази своя концепция Ленин излага на ІІ Конгрес на Руската социалдемократическа работническа партия (РСДРП) през 1903 година. Предложената от него програма на партията се състои от две части - програма-минимум и програма-максимум. Първата предлага сваляне на царизма и установяване на демократична република, а програмата-максимум определя крайната цел - изграждане на социалистическо общество посредством Диктатура на пролетариата.

Предложената от Ленин партийна програма довежда до разкол в партията на “твърди” (неговите поdдръжници) и “меки”, които отхвърлят радикалните предложения на Ленин. Неговите последователи на конгреса са болшинство - болшевики, като останалата част, малцинството, получават наименованието меншевики. През 1912 година разривът между двете фракции става пълен и Ленин започва да издава изцяло революционния вестник “Правда”. Той не очаква революция през 1917 година, но след нейното избухване през февруари, се завръща в Русия и започва подготовката на нова - социалистическа революция.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 no name no face no number

  20 4 Отговор
  Революциите не са само история те предстоят
 • 2 Ццц

  37 3 Отговор
  Винаги, когато болшинството загуби доверие в управлението, корупцията и неадекватността вземат застаршителни размери, се получават едни неприятни неща, които по-късно историците наричат революции. Ще се пише ли и за България така или нашето поколение няма сила и смелост да измете шепа неадекватни паля.ци от постовете им?
 • 3 Давид

  14 17 Отговор
  Ленин е един обикновен Навални . Русия повече няма да допусне подобни грешки .

  Коментиран от #4, #17

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 5 Сър Пичук

  11 6 Отговор
  "Oт нaчaлoтo нa ХХ вeк Руcкaтa импeрия e в пeрмaнeнтнa coциaлнo-икoнoмичecкa кризa..." "Вoйнaтa изocтря прoблeмитe c изхрaнвaнeтo нa нaceлeниeтo и aрмиятa. Нaмaлявaщитe дoхoди нe мoгaт дa кoмпeнcирaт гaлoпирaщaтa инфлaция, кoятo cвaля cтoйнocттa нa дoрeвoлюциoннaтa рублa..." "Гoлeми рaзмeри придoбивaт cпeкулaтa и кoрупциятa." "Въпрeки oбявeнaтa c цaрcки мaнифecт oт 1905 гoдинa кoнcтитуциoннa фoрмa нa упрaвлeниe, възмoжнocтитe нa грaждaнcтвoтo зa кoнтрoл върху влacттa ca oгрaничeни. Прaктичecки импeрaтoрcкaтa влacт зaпaзвa aбcoлютиcткитe cи прaвa във врeмe нa eврoпeйcки кoнcтитуциoнaлизъм и пaрлaмeнтaризъм." "Цaр Никoлaй ІІ губи дoвeриeтo нa вcички cлoeвe нa руcкoтo oбщecтвo..." "В нaчaлoтo нa 1917 гoдинa пoлитичecкaтa oпoзиция нa цaризмa зaпoчвa дa ce oбeдинявa, кoeтo прoвoкирa зacилвaнe нa рeжимa и нeгoвия рeпрecивeн aпaрaт..." "Липcaтa нa дeмoкрaтични прaвa и cвoбoди, чрeз кoитo грaждaнитe дa изрaзявaт вoлятa cи e прeдпocтaвкa нeдoвoлcтвoтo им дa придoбиe рaзмeритe нa рeвoлюция." Като че ли четем днешните новини от Русия. А бе какво са правили братушките в последните 100 години?!?!?

  Коментиран от #32

 • 6 РЕАЛИСТ

  13 1 Отговор
  Абе пратете я тая статия на Гешев, да разбере, кой е Керенски и да не го бърка с Каренин повече. В часовете по история сигурно си е чоплел носа .

 • 7 😁😁😁😁😁

  6 3 Отговор
  Напишете също и как се сдобива с български паспорт благодарение на който заминава за Англия,защо не сте написали това,нека се знае къде създават великата партия и СССР .за да могат да крадат богатствата от руската земя и народ и да папкат скришно и потайно сиренце.
 • 8 РЕАЛИСТ

  9 2 Отговор
  Сетих се, че в Симеоново се влиза с изпит по български и история, та се питам Гешев, колко е изкарал на изпита по история.

  Коментиран от #24

 • 9 Хахаха

  7 12 Отговор
  След 100г руснаците пак са в революционно положение ... цар Путин е неодобряван от всички, хиперинфлация и глад. Гладни руснаци се оглеждат за местни дерибеи на единна русия=помешчици ... Путин ще бъде със съдбата на Кадафито

  Коментиран от #10

 • 10 Цар Николай е отказал новооткритите

  13 3 Отговор

  До коментар #9 от "Хахаха":

  Нефтени находища покрай Баку на ротшилд и същия финансира ленин за свалянето на Николай по какьвто и да е начин. Не случайно и сега Лукоойл е пак собственост на ротшилд.

  Коментиран от #34

 • 11 автоджамбази

  10 5 Отговор
  Какви са тези ушанки накичени като абитуриенти на крадената от двореца кола
 • 12 БОЛШЕВИК

  5 14 Отговор
  Слава на Ленин слава на Сталин бащите на действителния социализам
 • 13 1000 години

  13 7 Отговор
  През последните 1000 години не знам Русия да е била някога добре.
 • 14 Докато има

  6 2 Отговор
  бедни по целият свят, винаги ще има пролетариат готов за революция.
 • 15 Хляб и пасти

  11 0 Отговор
  Е като са свалили императора и са върнали земята на селяните, защо през следващите години милиони умират от глад, и то в Украйна.
 • 16 Сандо

  3 2 Отговор
  Това творение е истинска боза,написано в духа на новата политкоректност.Целта е ясна:всичко да се стовари върху Ленин и болшевиките,което изобщо не е вярно.Можете ли да си представите,че една мижава партийка с двайсетина хиляди членове и никакво влияние в парламента ще събори царската власт?
 • 17 2021

  5 6 Отговор

  До коментар #3 от "Давид":

  Путин е един обикновен Кадафи и той ще си получи заслуженото .

  Коментиран от #21

 • 18 ФАРАОН

  4 3 Отговор
  ОТКАКТО ХУНСКИТЕ/ХАЗАРСКИ СВИНЕ СЕ НАТРЕСОХА В МОСКВА ТОВА НЕ Е ДЪРЖАВА, А СВИНСКА КОЧИНА
 • 19 ,, Диваците,,

  4 1 Отговор
  Които с ничия история не си приличат, това не ги прави,, уникални,, имаме поне този късмет, че не сме се родили в още по големия хаос....!
 • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 21 РЕАЛИСТ

  4 0 Отговор

  До коментар #17 от "2021":

  Размечта се. Единствената прилика между двамата е , че и двамата са полковници и не са комплексари, които ламтят за генералски пагони.
 • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 23 ФАРАОН

  2 1 Отговор
  И КАТО ВСИЧКИ ТЪПИ И КРАДЛИВИ МАЙМИ, РЕШИХА ДА ОТКРАДНАТ И "РУС". ТО ЗАТОВА И Е КАША С ТАЯ "РУС". В МОСКВА ЖИВЕЯТ ХАЗАРСКИ, ГОВОРЕЩИ СВИНЕ .
 • 24 Hujhgjj

  2 0 Отговор

  До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

  Изпита е по българска история.
 • 25 ФАРАОН

  1 2 Отговор
  АЗ, НЕ СЕ КАЗВАМ - НИКОЛАЙ! И ЩЕ Я ПОБЪРКАМ СВИНЯТА ОТ БОЙ!
 • 26 Caps lock

  3 1 Отговор

  До коментар #20 от "ФАРАОН":

  На специалиста по свине и кочини пак му е блокирал бутона с малките букви на клавиатурата.

  Коментиран от #28

 • 27 ФАРАОН

  1 1 Отговор
  КАЗАХ - НЯМАМ НИТО 1 (ЕДНО) ПРОЯВЛЕНИЕ/КОПИЕ В ТОЗИ СВЯТ.
 • 28 ФАРАОН

  1 1 Отговор

  До коментар #26 от "Caps lock":

  АЗ, СЪМ, ФАРАОН! И НЯМАМ ИЗОБЩО МАЛКИ БУКВИ. СВИКВАЙТЕ! :) ...И ПОЧВАЙТЕ ДА, WORK LIKE AN EGYPTIAN!
 • 29 Патето яки

  1 4 Отговор
  Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

 • 30 стоян георгиев

  4 1 Отговор
  стечението на обстоятелствата докарва бедните селяни и работници до ситуацията да определят политиката и икономиката на русия.техен вожд е човек дето нито е бил беден нито някога е бил работник или селянин,подобни са и вождовете след него.от другата страна се оказва царя ,които е класически идиот за което плаща с кръвта си и тази на семеиството си.за съжаление събитията превръщат русия в черна дупка квато си остава в много отношения и до днес.
 • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 32 Джу Гацвили

  1 1 Отговор

  До коментар #5 от "Сър Пичук":

  революцията и Сибир са единствнния начин за изравняване на натрупаните имоти и пари от "демократичното" преразпределение
 • 33 Или както споделя

  1 1 Отговор
  един от участниците в следващата революция през Октомври: ”Царят имаше много права, но нито искаше да се раздели с част от тях, нито пък знаеше за какво да ги използва.”
 • 34 Хахаха

  1 1 Отговор

  До коментар #10 от "Цар Николай е отказал новооткритите":

  Айде пак рептилите и извънземните са виновни за руската простотия. Егати и империята и император, дето може да ги катурне еднин човек
 • 35 2121

  3 0 Отговор
  На дъното е Англия.Има два противни народа в света:евреи и англичани. Англия подтиква Сифилиса Улянов Ленин ,да направи ВОСР през 1917 г.Тогава ленин избива Императорското семейство.Англия и евреите са виновни за всички нещастия които следват след това в СССР.Разбира се Сталин видя сметката на еврейската групичка около Ленин.До ВСВ Англия пак се опитва да пречи.Англия насочи вниманието на Хитлер към СССР.Хитлер беше решил ,след като покори цяла Европа да превземе и Англия.Чрез подлост и лъжа /характерни за Англия /той беше насочен към СССР и я нападна на 22.06.1941 г.Знаем какво се получи.Да не забравяме ,че АНГЛИЯ заедно с пъпите сащ бомбардираха София, Враца и цялото Софийско поле.Жертви-2000, ранени много повече.За благодарност предателя Бойко Борисов откри паметник на убийците от сащ и Англия ,а Ал. Йорданов поднася цветя.Евреите които Цар Борис III спаси/53 000-истинската бройка/,с Черна неблагодарност заедно с престъпниците Г. Димитров, масона Васил Колоров и измислените партизани ,извадиха тялото му от Рилски Манастир и го поругаха.Така ,че изводът е един:никаква вмяра на евреи и англичани.Англия сега си получава заслуженото:негри, неграмотни индийци, мулати, мюсюлмани."Който вади нож ,от нож умира"много точна българска поговорка.PS /за модератора/Нали знаете ,че всичко предварително е съобщено на точните медии и журналисти/Франция, Италия, Испания/.Под небето няма скрито-пак българска поговорка.
 • 36 RusJews buildUS

  1 0 Отговор
  В началото на ХХ век Руската империя и Русия преди 1СВ и Революцията от 1917 година е била много по цивилизована и развита страна от САЩ и е имала възможностите и потенциала да бъде най развитата и водеща страна в Европа и Света на 20 век..!!! След революцията и идването на болшевиките и Ленин на власт започва разрушаването и упадъка на Русия и по време на гражданската война в Русия милиони руснаци са избити, а цветът на руската интелигенция, едрите индустриалци и хилядите предприемчиви търговци и евреи капиталисти, емигрират от Русия в САЩ и с опита си участват в изграждането на модерната и съвременна американска държава...!!!

  Коментиран от #37

 • 37 Сър Пичук

  2 0 Отговор

  До коментар #36 от "RusJews buildUS":

  Почти всички големи учени, писатели, поети и т.н. в Русия са от периода преди революцията от 1917г.

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.