831 0

Данъчни складове в района на Черноморието реализират по-големи обороти

Това е станало след засилените проверки

Калина Петрова

Данъчни складове в района на Черноморието, осъществяващи дейности с алкохол и алкохолни напитки, реализират по-големи обороти след началото на засилените проверки в търговските обекти, хотелите и заведенията в курортите, съобщиха от Агенция Митница.

В началото на юли се отчитат по-високи нива на освободения за крайно потребление високоградусов алкохол средно с около 10%, а в част от данъчните складове достига 49% спрямо регистрираните нива от миналата година. Повишените обороти на легалния сектор са реакция срещу свитите позиции на нелегалната търговия, показват анализите на Агенция „Митници".

От началото на засилените проверки в района на Черноморието са констатирани  от митническите органи 55 случаи на нарушения, при които са иззети над 5780 литра различни по вид наливни алкохолни напитки. Обезпечени са като доказателства по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 59 419 литра етилов алкохол и 79 359 литра вино.  Засилените проверки в морските курорти са продължение на дългосрочните мерки срещу сивия и черния сектор в алкохолния пазар. Освен непрекъснат дистанционен и физически контрол на данъчните складове, в условията на информационен обмен с НАП, митническите служители извършват проверки в обекти на територията на цялата страна. Дългосрочната политика на засилен контрол намира отражение в стабилните темпове на ръст на приходите от акциз през последните пет години. През 2015 г. от акциз върху високоалкохолни напитки са събрани 225 млн.лева, което е увеличение от повече от два пъти в сравнение с постъпленията през 2009 г., които възлизат на 110 млн. лева. Този резултат е на базата на акцизна ставка, която не е променяна от 2006 г.. В резултат на постигнатато по отношение контрола на използваните бандероли и прекратяване практиката на използване на неистински бандероли за облепване на спиртни напитки, нараства и делът на събрания акциз от високоалкохолни напитки, въведени или внесени от други държави. Спрямо 2009 г. увеличението през 2015 г. е 225% и достига до 54 милиона лева.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай