Първо казаха, че алкохолът може да убие Коронавируса.
После казаха, че пушачите няма да бъдат засегнати от COVID-19.
Сега казват, че директната слънчева светлина противодейства на Короната.
Така че, ако ме видите гола и пияна да пуша в градината ми, моля, гледайте си работата...
Провеждам важни медицински експерименти не пречете на науката!