- Мамо, искам да си имам братче.
- Баща ти е за една година в чужбина. Като се върне ще говоря с него, обещавам ти.
- Нека да го изненадаме.