1 016 1

Икономиката набира обороти

Стефанаки Йоанис

Общият показател на бизнес климата в България остава през септември на равнището си от август и недалеч от близо 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано във всички сектори на икономиката с изключение на услугите.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повишава през септември с 1,0 пункт (спрямо август, когато нарасна с 0,7 пункта) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение настоящата производствена активност също бележи леко подобрение, като има увеличение и на очакванията им за дейността през следващите три месеца.

Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната.

По отношение на продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.

Националната статистика отчита повишение с 0,6 пункта през септември на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" (след спад с 1,9 през август) в резултат на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Същевременно обаче техните оценки относно обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите три месеца се по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 3,6 пункта (след повишение с 1,3 пункта през август) в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия от "по-добро" към запазване на "същото" ниво. Относно търсенето на услуги, настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.

И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основни фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл.

Относно продажните цени – преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Резултатите от последното проучване на НСИ показват поредна стабилизация на общия бизнес климат над неговото дългосрочно осреднено ниво и не много далеч от върха през юни, когато беше достигнато най-високо ниво от края на 2008 година насам.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Iwan
    Отговор
    1 15:46  29.09.16
    "Относно продажните цени – преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца." Продажните политици също ще останат без промяна ...

Напиши коментар:


Публикувай