652 0

Словашкият опит в дуалното образование: бавен, но стабилен спад на младежката безработица

Калина Петрова

Словашкият опит в дуалното образование бе обсъждан днес в София на заседанието на Форума за дуално образование в рамките на проекта Домино, швейцарска подкрепа за навлизането в България на дуалното образование от модерен тип.

Както и България, Словакия използва опита на Швейцария, Австрия и Германия за реформирането на професионалното си образование чрез навлизане на дуалната система. През 2011 година Словакия страната е четвърта по младежка безработица в ЕС (30 процента), а бизнесът се оплаква от липсата на квалифицирани кадри. „Осъзнахме, че ако искаме да намалим младежката безработица, трябват подготвени кадри и то в сфери, които се търсят от бизнеса“, посочи Карел Якубик от Министерството на образованието, науката, изследователската дейност и спорта на Словакия. Същата година страната започва петгодишен проект с швейцарско финансиране на обща стойност близо 4,5 милиона швейцарски франка, който подпомага разработката на методика за квалифицирани преподаватели по професионално обучение и наставници във фирмите, създаването на нови учебни програми, популяризиране на дуалното образование, проучването на икономическия му ефект като основа за законодателни промени.

Днес младежката безработица в Словакия е около 24 процента, спада бавно, но стабилно. В дуалното образование участват 55 училища и 463 предприятия. Бизнесът предлага близо 3000 работни места за учениците с професионално образование, докато миналата година са били два пъти по-малко. Все повече ученици се насочват към професионалното обучение, защото го намират за по-привлекателно и перспективно от университетската диплома, но то не им затваря вратите за висше образование.

Учениците в Словакия имат минимум 1400 часа професионално обучение под надзора на учител в професионалното училище или наставник във фирмата. Учениците, които вече работят във фирмите, получават от 50 до 100 процента от възнаграждението на работниците. По преценка работодателите предоставят и месечна бизнес стипендия, която може да достигне четирикратния размер на минималната издръжка за живота.

Словакия предвижда стимули за бизнеса за участие чрез данъчни облекчения, които се изчисляват според броя на учениците или обучението им в реална работна среда. 3 200 евро е намалението на данъчната основа за всеки ученик, има годишно между 200 и 400 часа обучение в работна среда или 1 600 евро, когато обучението е по-малко от 200 часа.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай