583 0

Подписваме безсрочен договор със Standard and Poor’s

Венцислав Михайлов

Правителството упълномощи министъра на финансите да подпише необходимите документи за продължаване на договорните отношения между Република България и рейтинговата агенция Standard and Poor's, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

В периода 2014-2016 г. България използва услугите на Standard and Poor's като редовен емитент. Отсъствието в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на лимит за емитиране на облигации на международните капиталови пазари не налага продължаването на този статут. Преминаването към стандартните условия на агенцията ще допринесе до значително намаляване на разходите за кредитен рейтинг. Предлаганото споразумение със Standard and Poor's е безсрочно и може да бъде прекратено по всяко време от всяка страна.

Суверенният кредитен рейтинг представлява независима външна оценка на макроикономическите индикатори и състоянието на политическата система на дадена страна. Анализите на рейтинговите агенции съпътстват процеса на присъждане на държавен рейтинг и се следят от широк кръг международни инвеститори.

Към момента България поддържа договорни отношения с трите водещи агенции за кредитен рейтинг - Moody's, Standard and Poor's и Fitch, като по този начин максимално обезпечава получаването на външна оценка за процесите в страната.

България


Напиши коментар:


Публикувай