1 003 0

Студенти смениха аудиториите с калашници и бойно снаряжение

Какви са действията на войник при отбрана, показаха миналия ден 47 студенти, които в момента преминават през курса по начална военна подготовка в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново, пише „Борба”. 25 момчета и 22 момичета от Софийския университет, Националната спортна академия, медицинските университети в Пловдив и Варна, Техническия университет в Габрово, Русенския университет, както и студенти от Националния военен университет и Военната академия „Г. С. Раковски” проведоха демонстративно занятия на университетския тактически полигон.
Майор Даниел Берчев, началник-служба „Военно дело” към отдел „Учебна и научна дейност” в НВУ, който отговаря за курсовете по начална и специална военна подготовка и ръководи обучението на студентите, споделя, че момчетата и момичетата се подготвят по специално изготвена учебна програма, която обхваща различни учебни дисциплини. Студентите преминават строева, физическа, огнева и тактическа подготовка, задължително имат занимания по ядрена, химическа и биологическа защита, по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
Три седмици продължава курсът по начална военна подготовка. Физическата натовареност на студентите е същата, каквато имат и курсантите, същите след това са и упражненията, по които обучаемите полагат изпит. Студентите ще трябва да издържат тест по теоретическите дисциплини, които са имали, и да демонстрират добра огнева, строева и тактическа подготовка.Напиши коментар:


Публикувай