588 1

72,7 % от българите одобряват действията на прокуратурата

Според повечето българи, институциите, работещи в съдебната система са неефектовни

72,7 % от българите одобряват действията на прокуратурата
Милена Трачева

72,7% от гражданите одобряват действията на прокуратурата по повдигане на обвинения срещу бивши и настоящи министри за злоупотреби и корупция. Това показват данните от експресно телефонно допитване, проведено от “Институт за модерна политика” в периода 29-30 ноември.

То е част от изследователския проект „Реформа в съдебната власт“ и има за цел да установи актуални обществени нагласи по някои теми, свързани с работата на съдебната власт.

След анализ на резултатите, социолозите са извели няколко основни извода:

- Традиционно цялостната оценка за ефективността на институциите, ангажирани с правораздавателния процес е твърде ниска — средно всеки седми от анкетираните е изразил мнение, че полицията, прокуратурата и съдът са неефективни. 81% смятат, че полицията е неефективна, според 78% неефективни са действията на съда, а според 72% работата на прокуратурата не дава резултати.

Въпреки това участниците в допитването са дали най-висока оценка за ефективност на прокуратурата — 9.0 %, докато едва 2.0% от респондентите оценяват като ефективен съда, а 4.3% — полицията. Висок е и делът на хората, които не могат да преценят коя от трите институции се справя най-ефикасно в борбата с корупцията по високите етажи на властта.

Каква е оценката Ви за ефективността на Прокуратурата?

Процент

Неефективна

71,7

Ефективна

9,0

Нито ефективна, нито неефективна

19,3

Общо

100,0

Каква е оценката Ви за ефективността на Съда?

Процент

Неефективна

78,0

Ефективна

2,0

Нито ефективна, нито неефективна

20,0

Общо

100,0

Каква е оценката Ви за ефективността на Полицията?

Процент

Неефективна

81,0

Ефективна

4,3

Нито ефективна, нито неефективна

14,7

Общо

100

- Повече от две трети, от участвалите в проучването български граждани, одобряват действията на прокуратурата по повдигане на обвинения срещу бивши и настоящи министри за злоупотреби и корупция.

Малко по-високо доверие в работата на прокуратурата в сравнение със съда и полицията се откроява и в оценките относно борбата с корупцията по високите етажи на властта. Според 27,3% от анкетираните, най-добре работи прокуратурата, защото има най-много повдигнати обвинения на високопоставени политици — депутати и министри. Други 25,7% са на мнение, че най-добре работи съдът, защото има най-много осъдени за корупция представители на политическия елит. Значително по-ниско е доверието по този въпрос в работата на полицията — едва 9,7% е делът на респондентите, които смятат, че най-добре работи полицията, защото е разследвала най-много престъпления по високите етажи на властта.

По-високото одобрение за прокуратурата в сравнение със съда се изразява и в мненията на респондентите относно повдигнатите обвинения спрямо бивши и настоящи министри:

От допитването, също така става ясно, че 37,3% от участвалите в него са на мнение, че с обвиненията срещу бивши и настоящи министри прокуратурата си върши работата, но изразяват песимизъм, че заинтересовани сили ще попречат на прокурорите да си свършат работата. От своя страна 35,7 % от пълнолетните граждани са на мнение, че прокуратурата си върши работата с повдигането на обвинения срещу бивши и настоящи министри, но в последствие съдът ще оправдае обвиняемите. Оптимистите са 17% — те са уверени, че съдът ще си свърши добре работата и ще осъди виновните.Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Тодоров
    Отговор
    1 15:53  02.12.16
    Нека "модерните политици" зададат такъв въпрос: Вярвате ли, че някой от разследваните от прокуратурата политик ще бъде осъден ? А анкетата в този вид е напълно безполезна и общо взето тъпо звучи. Най-вероятно самата прокуратура си я е поръчала за да лъсне малко имиджа.

Напиши коментар:


Публикувай