474 0

Категорично: Хитрино не е терористичен акт

Снимка: БТА
Снимка: БТА
Калина Петрова

Прокуратурата продължава да работи по три версии за инцидента в Хитрино. Към настоящия момент не са изключени категорично нито една от трите версии, по които се работи, а именно: Нарушени правила при управлението на подвижния ж.п. състав;
Техническа неизправност на подвижния ж.п. състав;
Техническа неизправност в ж.п. инфраструктура (релсовия път и стрелките).

От събраните до момента доказателства е видно, че няма каквито и да са доказателства за умишлен взрив/терористичен акт.

От извършените огледи на стрелките и релейното табло е видно, че е малка вероятността произшествието да е настъпило в резултат на неправилно конфигуриране на трасето (по вина на стрелочник или ръководител движение), но категоричен отговор ще имаме след изготвяне на експертизите. Това сочи информацията за разследването на ж.п. катастрофата на гара Хитрино.

С разрешение на наблюдаващия прокурор от ОП - Шумен, пресцентърът на Прокуратурата на Република България представя информация за хода на разследването за тежкия инцидент на гара Хитрино:

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Шумен се провежда разследване за престъпление по транспорта, при което вследствие на дерайлиране на влакова композиция загинаха 7 души и 39 получиха различни по вид телесни повреди. Причинени бяха и значителни щети на близките административни и жилищни сгради.

Незабавно след получаването на сигнала в прокуратурата, по разпореждане на главния прокурор към мястото на инцидента бяха изпратени окръжният прокурор на ОП - Шумен и двама негови заместници, както и петима следователи от следствения отдел на ОП - Шумен.

По разпореждане на главния прокурор дежурни екипи от Национална следствена служба (НСлС) също отпътуваха към с.Хитрино.

Следствени действия по делото се осъществяват от 10 следователи от НСлС, ръководени от заместник- директор на НСлС, съдебни медици, криминалисти и експерти.

Разследването се провежда по план, който се обновява непрекъснато с оглед предстоящите действия.

До момента са извършени следните действия:

1. Оглед и допълнителни огледи на локомотивите на композицията, като са иззети компютъра, записващ показателите на движението, информацията за показателите на движението от втория локомотив на флашпамет, както и множество документи и мобилен телефон;

2.Оглед на приемното здание на гара Хитрино и релейното табло на наредения маршрут на движение на композицията;

3. Оглед на пост №2, от който е нареден маршрута;

4. Оглед и допълнителен оглед на местопроизшествието с разположението на дерайлиралите цистерни;

5. Оглед и допълнителен оглед на пробитата цистерна – иззети са натривки от вътрешността и за назначаване на химическа експертиза;

6. Допълнителни огледи на всички дерайлирали цистерни след извозването им от местопроизшествието до кариерата в с.Каменяк;

7. Огледи и допълнителни огледи на инфраструктурата на гара Хитрино /стрелки, сфетофори, коловози/;

8. Оглед на цистерните, намиращи се пред сградата на приемното здание на гара Хитрино закачени за локомотивите;

9. Огледи на цистерните, извозени в гр.Русе;

10. Огледи на колоосите и част от талигите, извозени и намиращи се във фирма „Тракция“ с.Самуил и ф-ма „Шулц“ ООД гр.Русе;

11. Оглед на предполагаемото място на запалването на газа, при който е иззета печка на дървено гориво;

12. Оглед на мястото на експлозията и пожара и пораженията по сградите;

13. 10 бр. огледи на веществени доказателства на документите, иззети от локомотивите;

14. Огледи на 7-те трупа от произшествието;

15. Освидетелстване на пострадалите лица, находящи се в болниците в гр.Шумен и гр.Варна;

15. Изготвени са част от фотоалбумите на огледите;

16.Проведени са разпити на повече от 50 свидетели – длъжностни лица, очевидци и пострадали, като 10 от тях са пред съдия в гр.Шумен, с.Хитрино, с.Тимарево, с.Боян, гр.Варна, гр.Русе, гр.Бургас гр.Горна Оряховица, гр.Казанлък. Изготвени и са връчени 16 броя протоколи за пострадали;

17. Назначени и изготвени са 7 броя ДНК експертизи за установяване на самоличността на починалите при произшествието;

18. Назначени и изготвени са 7 броя съдебни токсикохимични експертизи па починалите;

19. Назначени са 7 бр. съдебно медицински експертизи за установяване на причината за смъртта на починалите;

20. Назначена и изготвена е техническа експертиза за разшифроване на данните от скоростомерните устройства на локомотивите;

21. Назначена е техническа експертиза за състоянието на железния път в района на гара Хитрино преди произшествието;

22. Назначена е техническа експертиза на осигурителната техника на гара Хитрино;

23. Назначена и изготвена е пожаротехническа експертна справка;

24. Назначена е комплексна пожаротехническа експертиза;

25. Назначена е допълнителна техническа експертиза за установяване на състоянието на устройството за бдителност и други показатели на локомотив № 86-003. Същият ще бъде придвижен на буксир до гр. София за оглед от експертите, като ще бъде придружаван от следовател от НСлС, с оглед избягване на евентуално манипулиране по локомотива;

26. Назначена е техническа експертиза за състоянието на подвижния железопътен състав на композицията;

27. Назначена е химическа експертиза на иззетите обтривки от вътрешността на пробитата цистерна;

28. Назначена и изготвена е техническа експертиза на доброволно предаденото DVR устройство със записи от инцидента;

29. Назначена е допълнителна техническа експертиза на същото устройство с цел опит за възстановяване на данните в него.

30. Назначени и изготвени са съдебно психиатрични консултации на обвиняемите лица;

31. Назначени са комплексни съдебно психиатрични и психологични експертизи на обвиняемите;

32. Назначени са съдебно химически експертизи за установяване на наличието на алкохол или наркотични вещества на машинистите;

На всички експерти по назначените експертизи е осигурен оглед на първичното произшествие, локомотивите, цистерните, сградите и съоръженията на гара Хитрино и са предоставени всички изискани от тях до момента документи;

33. Изискани са и са предоставени документи от ИА „ЖА“ за разрешителните и лицензиите за жп.превоз на „Булмаркет рейл карго“ ЕООД;

34. Предадени са документи от централен диспечерски център гр.Горна Оряховица касаещи предвижването на композицията;

35. Изискани са и са предадени документи от „Лукойл България“ и митническо управление гр.Бургас касаещи товара на композицията;

36. Изискана е и предадена документация касаеща обвиняемите лица от медицинските заведения където са се намирали преди привличането им в качеството на обвиняеми;

37. Изискана е документацията за всички пострадали намирали се на лечение или обработка във болниците в гр.Шумен и гр.Варна;

38. Изискана е и е предадена документация от офиса на „Булмаркет рейл карго“ ЕООД в гр.Русе, касаеща собствеността на цистерните, превозни документи, длъжностни характеристики, трудови договори, вътрешноведомствени документи, регламентиращи дейността на длъжностните лица във фирмата в това число и на машинистите на композицията;

39. Изискана е информация от НИМХ към БАН за метеорологични условия към момента на инцидента на местопроизшествието;

40. Изискани са справки за починалите лица, за родствените връзки с оглед определяне на кръга на пострадали от престъплението;

41. Изискани са и са изготвени справки за съдимост на обвиняемите лица;

42. Изискани са документи от областната управа на обл. Шумен във връзка с обявяването на бедствено положение в с.Хитрино;

43. Изискани са нормативни и вътрешноведомствени документи от НК „ЖИ“;

44. Установени са собствениците на пробитата цистерна, като е изискана документация за същата чрез представителя им в Република България.

45. В хода на разследването са иззети: парче от релса, печка на твърдо гориво и обтривки от вътрешността на пробитата цистерна. Веществените доказателства са предоставени на експертите.

На 19.12.2016 г. са повдигнати обвинения на двамата машинисти от локомотив № 86-003 (първият локомотив в композицията). ОС-Шумен уважава предложението на ОП-Шумен за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на първия машинист и оставя без мярка за неотклонение втория машинист. С определение на АС-Варна, мярката за неотклонение на първия машинист е изменена в „парична гаранция в размер на 10 000 лева“.

Планирани предстоящи действия:

Продължаване на разпитите на пострадалите лица;

Разпити на длъжностни лица от ИА“ЖА“ и НК“ЖИ“ за изясняване на обстоятелства, свързани с даването на разрешения и контрола на железопътните товарни превози;

След получаване на документацията от болничните заведения, назначаване на съдебно медицински експертизи за причинените телесни повреди на лицата, преминали през болнични заведения;

Анализ на получената документация и при необходимост изискване на нови документи;

Провеждане на допълнителни разпити на свидетели с оглед изясняване на нововъзникнали факти по делото;

Изискване на документи за действията на кризисния щаб по време на спасителната операция в с.Хитрино и евентуални разпити на длъжностни лица за хода й;

Назначаване на допълнителни експертизи при възникнала необходимост;

Повдигане на окончателни обвинения на виновните лица.

София / България


Още по темата

 • Разследването за Хитрино продължава

  Разследването за Хитрино продължава

  Директорът на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Евгени Диков не изключи вероятността да има още обвиняеми заради трагедията ...
  1.02.2017
  567
  1

Напиши коментар:


Публикувай