1 438 0

ВАП констатира пропуски на МВР при контрола за движение по пътищата

За тях ще бъде сезиран директорът на Националната полиция

Венцислав Михайлов

Проверка на Върховната административна прокуратура (ВАП) е констатирала пропуски от страна на органите на МВР при осъществяване на контрол за движение по пътищата. За тях ще бъде сезиран директорът на Националната полиция, съобщиха от държавното обвинение.

Изводите си Върховната административна прокуратура е направила, сравнявайки резултатите от проверка на окръжните и районните прокуратури в страната през 2015-а и 2016 година и проверка през 2013-2014 година.

Това сравнение показва намаляване на броя на съставените актове за административни нарушения и електронни фишове, но не заради липсата на извършени нарушения, а заради пропуски в работата на проверяващите от МВР.

В същото време значително се е увеличил броят на отменените наказателни постановления. За това вече е бил сезиран шефът на Националната полиция. Макар нарочната проверка на работата на органите на КАТ след верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" в началото на юли да е установила, че броят на наказателните постановления и електронните фишове е нараснал, от прокуратурата смятат, че все още не може да се отчете положителна тенденция по отношение на качеството на административно-наказателната дейност в по-голяма част от структурите на МВР и затова повторно се настоява за предприемането на спешни мерки.

В сравнение с 2014 г. и 2013 г. бяха констатирани негативни резултати и пропуски в административно-наказателната дейност на контролните органи, сред които намаляване броя на съставените актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и електронни фишове, както и значителен дял на отменените наказателни постановления. Поради това беше сезиран директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) за предприемане на организационни мерки с цел подобряване качеството на работата им и активизиране на дейността на полицейските органи по контролиране спазването на правилата за движение по пътищата, съобщават от прокуратурата.

По повод тежкото пътно-транспортно произшествие от 05.07.2017 г. на магистрала Тракия, по указание на ВАП, ГДНП извърши контролна проверка с идентичен предмет, за периода след осъществената намеса на прокуратурата по предходната проверка до края на първото полугодие на 2017 г.

Според данните, приобщени в резултат на проверките, за периода на контролната проверка броят н съставените АУАН и електронни фишове е нараснал значително в сравнение с предходно проверения период, което сочи, че в резултат на предприетите мерки по реда на надзора за законност от страна на ВАП е преодоляна негативната тенденция в тази насока.

Същевременно ВАП констатира, че не може да се отчете положителна тенденция по отношение на качеството на административно-наказателната дейност в по-голяма част от структурите на МВР, видно от броя на отменените наказателни постановления.

Ето защо ВАП прецени, че следва отново да сезира директорът на ГДНП за необходимостта от подобряване качеството на работата при осъществяване на административно-наказателната дейност и стриктно спазване на законовите изисквания при реализиране на административно-наказателната отговорност.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай