1 435 0

Какво се случва с "изоставените" на общинска земя коли?

Светослава Ингилизова

Собственикът на лек автомобил, който не е преминал технически преглед повече от две години и е паркиран на общинска, или държавна земя, подлежи на санкция. Това каза общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев, цитиран от "Бургас24".

Предупреждението му идва, след сигнал на бургазлия, недоволен от акта, който му е бил съставен от общинските екослужители.

След проверката на Тодор Стамболиев се оказало, че автомобилът на жалбоподателя не е в движение, липсвало стикер за технически преглед, а е трябвало да се направи такъв през 2015 година. Освен това, на собственика на моторното превозно средство е било съставено предписание за преместване на колата, или е трябвало да бъде предадена за разкомплектоване.

Собственикът обаче не изпълнил предписанията, с което нарушава Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

"Към момента на съставяне на Акта за установяване на административното нарушение, автомобилът е представлявал излязло от употреба МПС по смисъла на параграф 1, т. 1, б. "б" от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. Знакът за технически преглед съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. , не е бил заверен за повече от две години от определената му дата за следващ преглед. Съгласно параграф 1, т. 1, б. "б" от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба моторно превозно средство е отпадък по смисъла на параграф 1, т. 17 от Закона за управление на отпадъците."- казва общественият посредник Тодор Стамболиев.

Той алармира всеки, който е в подобна ситуация, своевременно да премести автомобила си от общинския или от държавния терен, или да го предаде в център за разкомплектоване.

"Ако автомобилът е в частен имот, няма санкция за собственика от страна на общинските служители. За квалифицирането на автомобила като излязло от употреба моторно превозно средство не е решаващ критерия за неговото техническо състояние, външен вид, възможности за експлоатация, заплащане на данък и т.н., а обстоятелството дали автомобилът е с прекратена регистрация, или за него не е извършван периодичен технически преглед за последните две години, като е без правно значение причината защо не е бил извършен такъв."- казва още Тодор Стамболиев.

Той допълни, че ако автомобили, които не са в движение, не са предадени за разкомплектоване и не са в частен имот, собствениците им нарушават чл. 133, ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците. Предвидената глоба за това е от 300 до 1000 лева за физически лица.

Бургас / България


Напиши коментар:


Публикувай