929 0

Само хората на власт с публични имотни декларации

От КПКОНПИ поискаха становището за личните данни във връзка с общия еврорегламент

Венцислав Михайлов

Онлайн достъпът до декларациите за конфликт на интереси и имуществено състояние на хората, които заемат висши държавни длъжности, ще е възможен, само докато те са на власт. Това следва от становище на Комисията за защита на личните данни до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, която се занимава с декларациите (КПКОНПИ).

В момента на сайта на Сметната палата, която доскоро водеше регистъра на имотните декларации, могат да се открият и документи на магистрати, депутати, министри и т.н., които вече не заемат публичните си длъжности.

От КПКОНПИ поискаха становището за личните данни във връзка с общия еврорегламент за тях (GDPR), който влезе в сила на 25 май.

От декларациите на хората на висши позиции, не трябва да се заличават имената им. Това обаче не се отнася за ЕГН, адрес, номера на банкови сметки и на документи за самоличност, подписи.

Колкото до декларациите на по-дребните чиновници държавната администрация, според комисията за личните данни трябва да се публикуват само тези за конфликт на интереси. За тях могат да се оповестяват само три имена, месторабота и длъжност.

България


Напиши коментар:


Публикувай