2 203 0

Нови собственици на имоти

Милена Богданова

САЩ придобиха имот на ул. „Саша Попов” 25 в София. Решението беше взето на днешното заседание на правителството. Досега той е бил собственост на Кралство Норвегия.

Два имота на Министерството на отбраната ще бъдат обявени за продажба реши още кабинетът. Единият е в София, а другият в Самоков. Първият се намира в кв. „Драгалевци” и е с площ 18.89 декара, върху които има 18 сгради. Цената му е 1 632 093,10 лева. Имотът в Самоков е с площ 47.355 декара, върху които има 22 сгради.

„Продажбата ще се извърши чрез търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчната оценка на имота се завиши с 10% и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имота и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 %”, пише в решението на Министерски съвет.

Община Балчик получи правото на собственост върху втория етаж от административната сграда на пл. „21 септември“ №6 в града. Към момента той се ползва от общинската данъчна служба. Решението на правителството създава условия за по-доброто управление на имота при запазване на функциите му.

За нуждите на Общинската служба по земеделие в Монтана кабинетът предостави на МЗХ управлението на част от имот – публична държавна собственост. Целта е да се осигури качествено обслужване на потребителите на административни услуги по-добър стандарт за обслужване на земеделските стопани. Офисът се намира в административната сграда на пл. „Жеравица“ №1 в областния град.Напиши коментар:


Публикувай