1 7510

Европейските финансови инструменти доразвиват тази наука

  • геодезия-
  • кадастър-
  • инж. валентин йовев-
  • симпозиум-
  • агкк

Симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ се проведе в София

Европейските финансови инструменти доразвиват тази наука - 1

„За мен е огромна чест да поднеса своите приветствия по повод официалното откриване на XXX юбилеен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“. Не само традициите ни задължават да развиваме, усъвършенстваме и почитаме геодезията като професия, но и нашата професионална съвест“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на международния форум. По думите му обучението по геодезия не приключва със завършване на образователна степен, а продължава през целия професионален път.

Подобен научно-практически форум е важен и навременен и трябва да даде по-ясна картина на състоянието на геодезията в България, за да може Агенцията по геодезия, картография и кадастър и МРРБ да планират по-добре бъдещите политики в областта на геодезията, картографията и кадастъра, коментира инж. Йовев.

„Убеден съм, че геодезическата гилдия като общество на високо просветени хора е духовен елит, който ще реализира тези политики“, подчерта заместник-регионалният министър. Той обърна внимание, че няма друга професия в България, която да има собствен закон, задължаващ държавата да провежда тези политики и да намира финансиране.

Използването в максимална степен на европейските финансови инструменти може да доведе до нови нива на развитие на геодезическата наука и практика. Само по този път геодезията и геодезистите в България ще утвърдят своя авторитет в обществото, каза още инж. Йовев.

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини