988 0

Клептуза е обект с местно значение

Милена Богданова

Междуведомствена комисия от 14 представители на НИНКН, на областна и общинска администрация, Исторически музей Велинград, МРРБ и МЗХ заседава в продължение на три дни. След извършването на замервания, огледи и изслушване на компетентните специалисти тя изготви предложение за определяне на границите, режима на опазване и статута на „Тракийски комплекс IV-I в. Пр. Хр. в местността „Св Пророк Илия” над езерото Клептуза. Според експертите археологическият обект е с местно значение. Издаването на заповедта от Министъра на културата за определяне на статута ще даде възможности за опазване на археологическия обект и финансирането му по проекти за допроучване, консервация и реставрация.Напиши коментар:


Публикувай