956 0

Стамен Янев: „Предстоят промени в Закона за насърчаване на инвестициите“

„Предстоят промени в Закона за насърчаване на инвестициите, защото е необходим по-гъвкав пакет от насърчителни мерки по отношение на инвеститорите. Така ще стимулираме предприемачеството и съответно стартиращите компании, като така България ще се окаже следващата стъпка към успеха на инвеститорите.“, това заяви Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.

Българска агенция за инвестиции бе партньор в  проведената Кръгла маса на тема „Законова инициатива за насърчаване на инвестициите в изследователската и развойната дейност в България”, организирана от „Аутомотив Клъстер България“ и Министерство на икономиката.

По време на форума бяха разгледани възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции в България, с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност в автомобилното производство. Насърчаване на инвестициите в научноизследователска дейност, както и проектите в автомобилното производство, включително свързаната с тях развойна дейност.

Изпълнителният директор на БАИ коментира, че до края на месеца все още тече процедура за приемане на проекти свързани с развитие на научно-изследователската дейност, която ще бъде финансирана от Националния Иновационен Фонд. Той наблегна, че няма долен праг по отношение на проектите, а горният праг е свързан с това максималната финансова помощ да бъде 500 000 лв., което е важна част за развитието на научно-изследователската  дейност. 

„Нужно е да изградим мост между наука и бизнес, като по този начин ще се изгради една по-добра иновативна бизнес среда, което да ни  направи по-активни в тази индустрия и да привлечем много повече инвеститори“, заяви Стамен Янев по време на дискусията.

В автомобилния сектор в България работят повече от 100 международни и местни компании, производители на части и компоненти за автомобили. Сектора генерира 3.5% от БВП на страната. Заетите служители надхвърлят 30 000 души.

„Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 9 инвестиционни проекти в този сектор за над 310 млн. лв. и заявени нови 6 300 работни места. В момента сме в преговори с 6 нови инвеститори в тази област и предстои сертифициране на  сериозен приоритетен инвестиционен проект. В периода 2008-2015 г. са отпуснати финансови средства в размер на 5 155 000 лв. част от това, което държавата прави за този сектор“, коментира още изпълнителният директор на БАИ.

София / България

Напиши коментар:


Публикувай