1 027 0

Удължиха концесията за находище „Царевец“

Удължиха концесията за находище „Царевец“
Венцислав Михайлов

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Царевец“, разположено на територията на община Мездра. Това реши правителството, приемайки исканата от концесионера- „Балканстон“ ЕООД, гр. София промяна.

От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Със същото решение Министерският съвет промени и концесионната площ на находището. Причината е, че част от тази площ, необходима за извършване на дейности извън концесията, съвпада с площта на участък „Централен-2007“, за който има заявено искане за предоставяне на концесия.

Правителството измени и начина на формиране на концесионното плащане за находище „Царевец“ и го приведе в съответствие с Наредбата за принципите и методика за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007г.

До момента концесионерът е заплащал необходимите суми в съответствие със стари правила, валидни към датата на подписване на договора.

България


Напиши коментар:


Публикувай