706 0

Стела Балтова: Дигиталните технологии влизат в туризма

Стела Балтова: Дигиталните технологии влизат в туризма
Венцислав Михайлов

„Географски светът не се е променил, но стана малък за различните видове бизнес и днес отбелязваме все по-активното навлизане на дигиталните технологии, които мултиплицират туристическите услуги. Трябва да „сграбчим“ всички възможности за постигане на по-високо качество на туристическите услуги и да бъдем отговорни към себе си, бизнеса и нашите клиенти“.

Това припомни министърът на туризма Стела Балтова при първата си работна среща с туристическия бизнес. Тя представи приоритетите в работата си. В дискусията се включиха представители на близо 30 организации и компании от сектора.

Стела Балтова обърна внимание върху подготовката на сезон Лято 2017 и посочи важните фактори, на които нейният екип ще обърне внимание - политическа стабилност, безопасност на туристите, противодействие на корупцията и бюрокрацията. Сред важните икономически условия за виталността на сектора министърът отбеляза също нуждата от икономически растеж, благосъстояние на хората, по-висок стандарт на живота, които в световен мащаб увеличават броя на туристите. Други водещи фактори за динамично развитие, които влияят на туризма, са динамиката на цените на горивата, инфлацията и валутните курсове. Стела Балтова очерта като един от най-големите проблеми в сектора недостига на кадри и необходимостта от качествената им подготовка.

Със съвместни усилия трябва да се работи активно върху актуализацията на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма 2035, стана ясно от думите на министъра. Тя изрази надежда в бързи срокове да започне обсъждането на Програмата за национална туристическа реклама за 2018 г., както и възможностите за финансиране на туристическите дейности с извънбюджетни средства по конкретни програми и проекти.

Представителите на бизнеса изказаха различни мнения по обсъжданите теми и направиха редица предложения.

Председателят на Българската туристическа камара Стоян Лазаров поиска да бъде създадена работна група, която да изготви концепция за изцяло нов Закон за туризма и бе подкрепен от други присъстващи. Той постави също въпроса да се сформира отделно звено за внедряване на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), като се ползва опитът на някои общини и туристически организации.

България


Напиши коментар:


Публикувай