1 961 0

Иван Митев е новият изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара

Камарата е браншова организация, която обединява 100 дружества и организации от осем подбранша

Стефанаки Йоанис

Д-р инж. Иван Митев е новият изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, съобщиха от браншовата организация.

Митев е магистър по инженерна геология и има докторантура в областта на подземното строителство. Към момента е главен асистент в Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" в катедра "Подземно строителство". Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи в направления: "Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми" и "Архитектура, строителство и геодезия". Притежава професионален опит като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при изготвяне на инвестиционни проекти в областите "Подземно строителство", "Геотехника", "Строителството на сгради и съоръжения" и "Енергийна ефективност.

Българската минно-геоложка камара е браншова организация, която обединява 100 дружества и организации от осем подбранша: "Добив на метални полезни изкопаеми", "Добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални материали", "Добив на нефт и природен газ", "Въгледобив /твърди горива/", "Добив на инертни и строителни материали", "Добив на скалнооблицовъчни материали", "Геология", "Обслужващи бранша дейности - наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.". Членовете на БМГК формират близо 5 процента от брутния вътрешен продукт на страната, работни места за 30 хил. души и чрез други, свързани с тях дейности, на още 120 хил. души.

Една от централните инициативи, които БМГК ще организира през май, е Европейският минен бизнес форум - събитие, което фокусира тенденциите в минната индустрия на европейско и национално равнище. Тази година форумът се провежда като част от събитията включени в председателството на България на Съвета на Европа

България


Напиши коментар:


Публикувай