587 0

Влиза в сила споразумението за климата от Париж

Споразумението от Париж създава рамка за борба с изменението на климата в световен мащаб след 2020 г.

Влиза в сила споразумението за климата от Париж
Анжелина Димитрова

Споразумението за климата от Париж ще влезе в сила до 7 ноември, когато в Маракеш, Мароко, започва Конференцията на ООН по изменението на климата (COP22).

Това става възможно след като днес, на извънредно заседание на Съвета по околна среда в Брюксел, беше постигнато съгласие за бърза ратификация на Споразумението. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в заседанието.

След дълги и сложни преговори Съветът стигна до историческото решение бързо да ратифицира Споразумението и така да се изпълни двойното условие за влизането му в сила - 55 страни, отговорни за поне 55% от въглеродните емисии на планетата, да депозират ратификационните си инструменти.

Споразумението от Париж създава рамка за борба с изменението на климата в световен мащаб след 2020 г. Изпълнението й следва да доведе до избягване на опасните климатични промени, като се ограничи повишението на средната глобална температура - под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива.

ЕС и неговите държави-членки са сред най-амбициозните в борбата с климатичните промени. В контекста на Споразумението от Париж те поеха обвързваща цел за намаляване на емисиите парникови газове с най-малко 40% до 2030 г., в сравнение с нивото им през 1990 г.



Напиши коментар:


Публикувай