1 021 0

Социалните: Помощите за Любчо не са спирани

Детето ще продължи да получава подкрепа от държавата в размер на 930 лв.

Стефанаки Йоанис

На Санка Христова не е издавана заповед за отказ на месечната помощ, а е уведомена за промените, както и за процедурата по отпускане на новия вид месечна помощ за дете с увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

Това заявиха за Факти.бг от социалното министерство.

Оттам уточниха, че Санка Христова има подадено заявление-декларация за отпускане на месечна добавка по реда на чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за детето Любчо Еленков на 11.02.2016 г. Месечната добавка за дете с трайно увреждане е отпусната за периода от 01.02.2016 г. до 31.01.2019 г. В случая на г-жа Санка Христова, която е попечител на детето Любчо Еленков месечната добавка за дете с трайно увреждане е прекратена от 01.01.2017 г. и считано от 01.01.2017 г. за детето, което е със 100% вид и степен на увреждане е отпусната новия вид помощ в размер на 930 лв.

Припомняме, че тази сутрин бТВ в репортаж разказа, че законови промени поставят в риск помощта за Любчо Еленков, която семейството му получава от държавата.

Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 09.12.2016 г., са направени изменения и допълнения в ЗСПД, които влязоха в сила от 01.01.2017 г. С промените беше въведена нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане.

Размерът на помощта е диференциран в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с нейното предназначение, уточняват от социалното министерство.

Оттам отбелязват, че новият вид помощ от една страна ще обедини всички помощи, които към момента се получават от децата с трайни увреждания, а от друга – ще включва и необходимите финансови средства за осигуряване на грижа в домашна среда и тяхното социално включване.

Размерът на месечните помощи по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за отглеждане на дете с трайно увреждане от родители (осиновители) за 2017 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в семействата на роднини или близки и приемните семейства е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Съгласно ЗДБРБ за 2017 г. всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД, месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7 от ЗСПД и месечни добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратяват от 1 януари 2017 г.

На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД, дирекции „Социално подпомагане“ по постоянен адрес ще отпуснат месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД в съответствие с размерите, определени в чл. 61 от ЗДБРБ, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била отпусната месечната добавка, като правоимащите лица не подават нови заявления-декларации. За прекратяването на месечните добавки по реда на чл. 8д от ЗСПД и отпускането на новата семейна помощ по реда на чл. 8д от ЗСПД е необходимо технологично време.

Помощите се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат на правоимащите лица.

България


Още по темата

 • Държавата посегна на парите на Любчо

  Държавата посегна на парите на Любчо

  Любчо, чиято история трогна хиляди, се изправи пред ново изпитание – законови промени поставиха в риск помощта, която семейството му получава ...
  2.02.2017
  1 925
  6

Напиши коментар:


Публикувай