393 0

Европейски стипендии за повече от 10 000 студенти

Анатоли Стайков

Над 10 хиляди студенти от всички висши училища ще получат европейски стипендии още през зимния семестър. 6 млн. лв. се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“.

Близо осем хиляди студенти от приоритетни професионални направления ще бъдат подкрепени за много добър успех. Те ще получават по 120 лева в продължение на пет месеца. Целта на тези стипендии е да се стимулира обучението на специалисти, за които има дългосрочен дефицит.

Над 2 700 студенти ще получат по двеста лева еднократно за специални постижения след участие в научни разработки.

Най много със стипендии за специални постижения са бъдещите медици, юристи, медицински сестри, финансисти и архитекти. С парите от ЕС могат да се отпускат стипендии и награди и на студентите в частни висши училища.

България


Напиши коментар:


Публикувай