408 0

Институтът за дясна политика с нов амбициозен проект

Венцислав Михайлов

С началото на новия политически сезон и няколко месеца преди българското европредседателство Институтът за дясна политика стартира нов амбициозен проект – национално представително изследване, проучващо ценностите на българите и нагласите им по отношение на ключови въпроси.

Проучването ще бъде реализирано от Изследователски център "Тренд", като ще бъде проведено в началото на месец октомври сред около 1000 пълнолетни български граждани по метода "лице в лице" и ще бъде представително за пълнолетното население на страната.

Изследването няма за цел да проучи електоралните настроения, рейтингите на политиците или отношението на българите към актуалните вътрешнополитически теми, а ще се опита да очертае основните ценностни нагласи на българите, като във въпросника са заложени единадесет блока въпроси:

1) Активност и информираност

2) Отношение към религията

3) Етатизъм / антиетатизъм

4) Отношение към социалното разслоение

5) Толерантност

6) Идеологическо позициониране

7) Ценности

8) Суверенитет / глобализъм

9) Дарения и доброволчество

10) Равенство между половете

11) Семейството

Според председателя на Института за дясна политика - д-р Ирена Тодорова, това изследване ще разкрие истинската картина за представите, ценностите и нагласите в българското общество и ще прекрати спекулациите по темите леви/десни, консерватори/либерали, комунисти/антикомунисти. През последните години изследване от подобен мащаб не е правено, което откроява неговата важност особено и в контекста на променяща се Европа.

Резултатите от изследването ще бъдат обявени на съвместна пресконференция на Института за дясна политика и ТРЕНД, веднага след като бъдат готови.

България


Напиши коментар:


Публикувай