1 171 3

Иво Прокопиев и Тома Белев пускат fakenews за Пирин

by Fakti.bg

Поредната дебела зелена манипулация за Пирин публикува сайтът на Иво Прокопиев Dnevnik.bg. Днес електронното издание пусна материал, озаглавен - „Брюксел: Планът за Пирин трябва да мине екооценка“. Това е истинска класическа fakenews, пише "Труд".

В дописката се разказва как Тома Белев писал писмо до еврокомисаря по околна среда Кармену Вела. Белев бил разтревожен за бъдещето на Национален парк „Пирин“, защото в ски зона „Банско“ можело да се построи втори кабинков лифт.

Писмото всъщност е поредният донос, пратен до ЕК от Белев и неговите приближени. Този път поводът е изтичащото днес обществено обсъждане за частично изменение на действащия план на НП „Пирин“. Идеята е от плана да бъде премахнат рестриктивния текст, че в ски зона „Банско“ не могат да се изграждат нови спортни и ски съоръжения. Забраната, вкарана навремето лично от Тома Белев, ще остане да действа в останалата част от Националния парк и ще бъде вдигната само за ски зоната.

Материалът в „Дневник“ излезе почти едновременно със статус на Тома Белев в профила му във фейсбук, който гласи: „Преди 20 дена, като почнаха консултациите по постановлението за промяна на плана за управление на Пирин, писах на ЕК с няколко въпроса. Снощи получих отговор - ЕК не вижда проблем да си дискутираме каквото си искаме, но настоява всички планове свързани с развитието на туризма да се подлагат на екологичните оценки изисквани от директивите. И че смята да започне наказателна процедура срещу България за забавянето на заповедта за защитената зона Пирин, заедно с всички останали страни, които има забавени заповеди“. И тук има лъжа, като тя ще стане ясна по-надолу в този текст.

Текстът на изданието на Иво Прокопиев, което от години тиражира зелените лъжи, започва така:

„Българската държава трябва да подложи на екологична оценка промените в плана за управление на национален парк Пирин в изпълнение на европейското законодателство. Това заявяват от Европейската комисия...“. Но „Дневник“ не са прецизирали манипулацията, защото в материала е пусната и връзка към самото писмо. Какво показа сравнението на „Труд“ между писмото и текста на „Дневник“?

Относно твърдението, че трябва да има екооценка – такъв текст в писмото няма. Има следното:

"Що се отнася до оценките по Директивата за местообитанията и Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, следва да се отбележи, че държавите-членки са тези, които имат задължение да гарантират, че приетите мерки за опазване, както и плановете за управление осигуряват ефективна защита и управление на местата от Натура 2000. Държавите-членки също така трябва да гарантират и че всеки план или дейност, които могат да засегнат тези места се подлагат на съответната оценка за въздействие в съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство; това се отнася и за всяко бъдещо изменение на планове с цел разширяване на туристическите дейности“. Както е видно - нищо общо с инфорамцията на "Дневник". Тази част от писмото показва, че дори заглавието на материала е лъжливо.

Ето как "Дневник" продължава с лъжите: „От Брюксел информират, че са започнали по своя инициатива хоризонтално разследване срещу няколко страни-членки, в това число на България, които не са изпълнили задължението си да обявят специалните защитени зони, каквато е и Пирин ( изискване по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията )“, пише прокопиевата електронна медия.

А ето истината от абзаца от писмото -

„ Например, по отношение на класифицирането на BG0000209 „Пирин“ като СЗЗ следва да ви информирам, че Европейската комисия, по своя инициатива, е предприела хоризонтално разследване срещу всички държави-членки, които не са изпълнили задължението си по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията и ще продължи да предприема подходящи действия в случай на продължаващо неизпълнение“. Никъде не пише, че България е разследвана.

Дотук с обективността на „Дневник“ - лъжовно заглавие и лъжлива дописка.

Ето цялото писмо и нека всеки сам прецени доколко изданието на Иво Прокопиев и зелените са обективни

Уважаеми господин Белев,

Бих искал да Ви благодаря за писмото от 5 декември 2017 г., адресирано до Eвропейския комисар по околна среда, морско дело и рибарство, г-н Кармену Вела на което ми бе възложено да отговоря. Вие информирате Европейската комисия за започването на обществени консултации относно изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“/Място от мрежата Натура 2000 и споделяте Вашите притеснения, че

изменението е „свързано с разрешаване урбанизацията на Зоната за туризъм в парка с цел строителство и разширение на ски писти, въжени линии и съпътстващата ги инфраструктура.“ Също така Вие посочвате следните „потенциални нарушения“ на правото на ЕС – Република България не е определила зоната BG0000209 „Пирин“ за специална защитена зона (СЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията, 92/43/ЕИО) в срок и че проектът за изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ не е бил подложен на оценка за съответствие по Директивата за местообитанията и на екологична оценка по Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (2001/42/ЕО).

Що се отнася до оценките по Директивата за местообитанията и Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, следва да се отбележи, че държавите-членки са тези, които имат задължение да гарантират, че приетите мерки за опазване, както и плановете за управление осигуряват ефективна защита и управление на местата от Натура 2000. Държавите-членки също така трябва да гарантират и че всеки план или дейност, които могат да засегнат тези места се подлагат на съответната оценка за въздействие в съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство; това се отнася и за всяко бъдещо изменение на планове с цел разширяване на туристическите дейности.

Правомощията на Европейската комисия, от друга страна, се подчиняват на принципа на субсидиарността, което означава, че тя може да се намесва само в случаите, за които има достатъчно доказателства за системно нарушение на законодателството на ЕС. Конкретната ситуация, за която ни информирате, а именно – започване на обществени консултации по проект за изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, не представлява нарушение и Комисията не може да предприеме действия срещу България на това основание. В тази връзка ние Ви благодарим за информацията, която предоставяте, но следва да Ви уведомя, че службите на Комисията не могат да се намесят на този етап. Въпреки това, приемаме предоставените от Вас документи за информация като Ви насърчаваме да вземете участие в обществените консултации. Това е най-подходящото място да изразите всичките си съображения тъй като единствено националните компетентни органи могат да ги вземат предвид при изготвянето на финалния документ. Във всеки случай, ако Комисията установи наличие на нарушение, тя не би се поколебала за започне процедура за нарушение. Например, по отношение на класифицирането на BG0000209 „Пирин“ като СЗЗ следва да ви информирам, че Европейската комисия, по своя инициатива, е предприела хоризонтално разследване срещу всички държави-членки, които не са изпълнили задължението си по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията и ще продължи да предприема подходящи действия в случай на продължаващо неизпълнение.

С уважение,

Georges KREMLIS

България


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 20:23  22.12.17
  Този коментар е премахнат от модератор
 • 2 20:42  22.12.17
  Този коментар е премахнат от модератор
 • неКой
  Отговор
  3 15:11  23.12.17
  Кому са неудобни горните два коментара?

Напиши коментар:


Публикувай