2 523 12

Искат проверки във всички столични ясли и градини

Светослава Ингилизова

Във връзка с информацията, че деца се приемат в ясли и детски градини по нареждане на Директори на Дирекции и Районни кметове, Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система изиска от компетентните органи да извършат проверки във всички ясли и детски градини на територията на Столична община.

За целта е създадена и петиция.

"Проверките трябва да бъдат задълбочени и безпристрастни, за да покажат дали са налице нарушения в работата на администрацията, като следва резултатите да бъдат публично оповестени. За да се гарантира максимална коректност и прозрачност, настояваме задължително при извършване на проверките да бъдат включени граждани извън представителите на обществените съвети към проверяваните детски заведения", настояват от комитета.

Ето какво се казва още в текста на петицията:

Причината е, че много от обществените съвети са казионни, тъй като има данни, че е масова практика директорите да контролират родителите, които влизат в тях.Настояваме проверката да установи броя на децата, приети със специален прием извън установения ред, както и директорите да дадат обяснение по какъв повод и колко от тях са назначени с разпореждане от Дирекция Образование или Районната администрация.

Там, където децата, приети с протокол, са над допустимия брой, настояваме виновните лица да понесат своята отговорност. Настояваме също да се направи проверка, каква част от приетите по чл. 7, ал. 5 от Наредбата за прием на деца в последствие са станали дарители на детското заведение. Настояваме във всяка група, на всяко едно заведение, да бъде направена проверка за съответствие между ИСОЗД, НЕИСПУО и дневниците на групите, за да се провери има ли разминавания между ИСОДЗ и реално посещаващите деца и спазва ли се изискването за максимум 10 деца приети по чл.7, ал.5 от Наредбата за прием на деца в общински детски градини на територията на Столична община. Също трябва да се провери в колко детски заведения е практика деца, които вече посещават реално, все още да седят в “чакащи” в ИСОДЗ.

Настояваме във всички детски заведения да бъде извършена проверка дали се спазва Кодекса на труда и трудовото законодателство като цяло. Дали се спазват наредбите, свързани с допълнителните педагогически дейности, както и всички останали наредби, свързани с дейността на яслата или градината. От изключителна важност е колоната “СОП или хронични заболявания”! Настояваме в ИСОДЗ да бъде разделена на две, а именно: “СОП” и “Хронични заболявания”. Също така в системата да бъде отразено колко на брой групи има в яслата/градината. Задължително при прием на деца с хронични заболявания всичко да се отразява в лог-файл, както при жребия. Всички тези промени в ИСОДЗ са с цел да се постигне по-голяма прозрачност и да се даде възможност за граждански контрол.Все по-очевидно става за обществото ни, че качествен контрол от Дирекция “Образование” липсва. Същото може да се каже и за Дирекция “Здравеопазване”.

Онагледяваме твърденията си с няколко примера, които сме извадили след направена справка в ИСОДЗ: 1. Оказва се, че в район Триадица и район Лозенец, децата с хронични заболявания в яслена възраст са притеснително много. Следва да бъде отговорено на въпроса тези деца от районите ли са или извън тях? Забелязва се и че в някои градини има доста болни деца, а в други няма нито едно. 2. Фрапиращ случай е ДГ №2 Звънче - в тази градина общият брой деца е 409, от тях повече от 50% (219) са в графа “СОП или хронични заболявания” . 3. ДГ №7 Детелина (с яслени групи) - приети 402 деца, от тях 147 в графа “СОП или хронични заболявания” и 37 в “През работна група”!4. ДГ №39 Пролет - приети 354 деца, от тях 143 със “СОП или хронични заболявания”; 5. СДЯ №35, приети 102 деца, от тях 46 с хронични заболявания; 6. ДЯ №46 Мики Маус, приети 99 деца, от тях 42 с хронични заболявания;7. ДГ №17 Мечо Пух, приети 39 деца набор 2016-та. Има ли леглова база за всяко дете? 8. ДГ №199 Сарагоса, в 3 от 6-те групи има прием на деца с хронични заболявания над допустимия максимум.

Това са само част от детските заведения, в които според видимата информация има нарушения, но това в никакъв случай не означава, че желанието ни е проверката да се осъществи само и единствено в тези ясли и детски градини - настояваме да се извърши проверка в абсолютно всички столични детски заведения. Протоколите от Работната група към ИСОДЗ не се качват редовно. Към днешна дата, последният протокол е с дата май месец 2017 година. С цел граждански контрол, тези протоколи трябва да бъдат качвани в рамките на месеца, в който е проведена среща.Настояваме също и за засилен контрол при децата със СОП - там където са 3 в една група, на директорите да се напомни, че по наредба са задължени да назначат помощник на учителя.

Филиалите на детски заведения, които се помещават в части от общи сгради са претъпкани, децата нямат нито пространство, нито въздух, често липсва и дворно пространство. Настояваме да бъде направена проверка на реалните условия и доколко те са подходящи за деца. При необходимост броят на децата да бъде намален драстично още от следващата година!С оглед горепосочените нарушения, както и много други, смятаме, че г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община и г-н Тодор Чобанов - зам.кмет на направление “Култура, образование, спорт и превенция” трябва да извършат проверка на работата на Дирекция “Образование” и Дирекция “Здравеопазване”.

Независимо дали администрацията на горепосочените дирекции е съпричастна към нередностите или не е упражнила контрол, е редно виновниците да понесат своята персонална отговорност!Трябва да бъде извършена и проверка от Софийска районна прокуратура на всички факти и обстоятелства, свързани с нерагламентираните начини за подбор на деца, които да бъдат записвани в ясли и детски градини. Да бъдат проверени телефонните разпечатки, както и изпратените СМС-и, както и всякакъв вид други доказателства.Директорите на дирекции, както и директорите на ясли, детски градини и училища, са несменяеми и недосегаеми и често заемат позицията си от десетки години и това им дава благоприятна среда, за да влизат в подобни корупционни взаимоотношения. Това е и причината от ИК “За качествена и иновативна образователна система” да настояваме за въвеждане на периодично явяване на конкурс на всеки четири години.

София / България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • В.Гърбов
  Отговор
  1 19:49  28.12.17
  Трябвс да се извършат тези проверки, но резултата какъв ли ще е?
 • Марчето
  Отговор
  2 21:31  28.12.17
  Директорите на детските градини в София са се сврели в миши дупки от страх и не искат да признаят натиска от Дирекция Образование" конкретно Ирена Николова и Мария Минчева за прием на деца по начин обаждане по телефона, СМС, бележки с име и ЕГН и т.н. Откакто е ГЕРБ на власт се ,,назначават" чрез ,,конкурс" директори само от ГЕРБ. Да се уволни целия състав на Дирекция ,,Образование" на първо място с Ирена Николова - ,,експерт" - виновна за тези настаняване на парашутисти на директорските постове и прием на деца извън системата, за всички интриги, които се вихрят в детските градини и в директорските колективи.
 • Гост
  Отговор
  3 22:01  28.12.17
  В цяла България е същото положение с детските градини
 • Димитър Анатасов
  Отговор
  4 13:21  29.12.17
  Кампанията срещу директорите на ДГ, оказали се "пушечно месо" в престрелката клиент-доставчик на услуга и главни виновнци за неуредиците в правилниците и наредбите за образованието, липсата на достатъчно свободни места в детските заведения, бумащината и противоречивите изисквания за всевъзможни справки, доклади, сведения, списъци, срещи с родители, баби, външни доставчици, градинари и огняри, недоволен от заплащането персонал,работа с няколко групи по 30 деца в т.ч. тези със СОП...Проста сметка шокира с обективността си- контингента заинтересовани лица с които директора е длъжен да контактува при,примерно 200 деца в една ДГ, е около 1000 души, в т.ч. родители, баби и дядовци, персонал, район, местна община, областна , съседи на ДГ,доставчици и пр. Целта ми да коментирам е да внеса положителен елемент в общия негативизъм към професията на директора на ДГ и се обръщам към авторите и тези подкрепили Петицията по горе -ако не е политическа заигравка, инициативата е с изместен фокус - бих предложил да проучат и се запознаят с практиката, нормите и постиженията в предучилищното възпитание в сродни в социален аспект европейски страни, като Чехия, Словакия, Румъния и да помогнат с последващи петиции за внедряване на събран положителен опит и начини за оптимизиране на регулациите регламентиращи грижите и методите за възпитание в интерес на децата. Като единственно заслужаващо внимание писание.

 • Пострадал
  Отговор
  5 13:22  29.12.17
  В район Лозенец, начина за влизане в детска градина е само един, през секретаря на района Страхил Минчев, мъж на Мария Минчева, до които се стига през няколко негови приятели. Първоначално е предпазлив, но опознае ли те обяснява, че жена му е повече от собственик на столичното образование. Човека не е скъпар-2000лв и документ от лекар и нямаш грижи

  Коментиран от #8

 • Димитрова
  Отговор
  6 13:32  29.12.17
  Идеята за конкурси на четири години, типично по нашенски ще доведе след себе си повече негатив, отколкото положителни неща. Хайде някоя директорка да знае, че догодина е на конкурс и да откаже на Минчева или бъдещия и заместник да приеме изпратено дете, да изреве срещу наложения доставчик на храни, срещу извършилата некачествен ремонт наша фирма и т.н. Според мен колкото повече свобода получат директорите и с това повече отговорност толкова по-добре ще изпълняват задълженията си. Да знаят че никои отгоре не може да им нареди нещо нередно, но допуснат ли сериозни нередности-вън.

  Коментиран от #7

 • Лавината
  Отговор
  7 16:36  29.12.17

  До коментар #6 от "Димитрова":

  И как предлагате да се реализира?
 • Заинтересуван
  Отговор
  8 17:35  29.12.17

  До коментар #5 от "Пострадал":

  Здравейте, бих искала да се свържа с Вас. Как мога да Ви намеря или ми пишете на: maria_savkova@yahoo.com. Благодаря!
 • Добрев
  Отговор
  9 19:10  29.12.17
  Мария Минчева, Страхил Минчев, Ирена Николова, сина на Николова, ми те станаха организирана корумпирана група.Прокуратура има ли??? Престъпници мръсни.
 • Патриот
  Отговор
  10 20:32  29.12.17
  Доста конкретни факти и имена прочетох в коментарите. Дано тази история има справедлив край, а не просто да си пишем коментари под поредната статия. Който може да докаже нещо нека действа.....
 • Питам
  Отговор
  11 22:26  30.12.17
  В ДГ 2- 219 деца приети като хронично болни, а Директорката миналата седмица се възмущаваше на твърдението, че Дирекция Образование налага тоя прием. Това значи ли че сега сама трябва да тръгне към Сливенския затвор или е логично и експерта от Дирекцията,който отговаря за района да и прави компания.
 • Гоост
  Отговор
  12 17:39  01.01.18
  А на дирекция "Образование" кой ще направи проверка? Или "крадеца ще вика-дръжте крадеца"?

Напиши коментар:


Публикувай