2 421 0

Облекчава се регистрацията за пътна помощ

Светослава Ингилизова

Законопроект предвижда отпадане на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ.

Изменението на Закона за движението по пътищата е част от предприетите от правителството мерки за облекчаване административните процедури и намаляване административната тежест, за да могат гражданите и бизнеса да спестят време и средства.

С предложените промени ще отпадне необходимостта от предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вече няма да се изисква и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност.

Предложенията за промяна в Закона за движение по пътищата и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, както и на Портала за обществени консултации.

България


Напиши коментар:


Публикувай