2 511 0

Фирмите остават в старите си офиси

Над 40% от сделките в сегмента са за подновяване на съществуващите договори

Фирмите остават в старите си офиси
Снимка: М. Богданова ©

За периода януари-юни 2020 г. 42% от сделките в офис сегмeнта са за подновяване на съществуващи договори. Втората най-голяма група са подписаните договори за релокация – 27%, а третата – за офиси „в строеж” – 15%.

„Търсенето на офиси продължава да бъде факт през първото полугодие на 2020 г., но с по-бавни темпове в сравнение със същия период на миналата година. Брутно наетите площи - всички транзакции на пазара в София, са 56,500 кв.м., което е 15% по-малко спрямо първите шест месеца на 2019 г. Двигателят на пазара продължават да бъдат компаниите от ИТ и аутсорсинг сектора, които формират 67% от реализираните сделки на пазара. Другите сектори, които допринасят за броя на транзакциите в сегмента през разглеждания период, са професионални услуги (14%), фармация (6%), търговия (6%), производство (3%) и други (4%)”, уточняват от консултантската компания Colliers.

През първата половина на годината, основно поради завършването на трета сграда на Garitage Park, се регистрира леко увеличаване с 1% на предлагането на модерни офис площи клас „А”, „В” и „С” в София, с което достига 2 315 600 кв.м. Независимо от това, нивата на свободните площи се запазват на 11% от общия обем.

Средните офертни наемни нива на офиси клас „А” в столицата регистрират спад от 8% и съответно стават - идеален център - 14 EUR/кв.м, широк център – 12.5 EUR/кв.м и периферни зони– 12 EUR/кв.м. При клас „В” в столицата те остават стабилни - 10 EUR/кв.м. Очаква се допълнителен спад в офертните нива в краткосрочен план.

През разглеждания период динамиката на пазара е силно повлияна от пандемията от коронавируса. В проведено през месец април проучване на Colliers, половината от компаниите споделят, че очакват негативно влияние на здравната криза в рамките на следващите от 9 до 18 месеца, най-вече защото обслужват и пряко засегнати сектори. 19% считат, че няма да настъпи съществена промяна в бизнеса им, а 16% се надяват на краткосрочен позитивен ефект върху конкретната им сфера на дейност.

Сред ефектите на пандемията от коронавирус се очаква да бъдат промени в новоподписаните договори, при които все по-често ще се наблюдава прилагане на стъпаловиден наем при запазване на средния доход за наемодателя, както и клаузи, даващи по-голяма гъвкавост на наемателя по отношение на възможностите за прекратяване.

Голяма част от компаниите ще преразглеждат начина си на работа, като очакването е всеки от служителите им да работи от вкъщи (дори след преодоляването на епидемията) средно 1,5 дни.  Поради осъзнатата дългосрочна необходимост от възможности за дистанциране в офисите, нетните площи на служител ще се завишават леко там, където плътността е била голяма.  Преосмисля се и ефективността на големите отворени пространства, като ще се преминава все по-често към формат на квартали/ клъстъри, разделени по естествен начин от помещения с помощни функции. Налице са предпоставки споделените офис пространства да придобият все по-голяма популярност, поради факта, че могат да предоставят нужната гъвкавост на компаниите при увеличаване или намаляване на заетата площ, спрямо конкретните нужди, при по-ниски разходи.

Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.