925 0

Управител на дружество на съд заради данъчни измами

Анжелина Димитрова

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу управител на дружество за за данъчни престъпления.

В качеството на управител на ЕООД – гр. Разлог, в периода 31 март 2006 г. до 12 януари 2009 г., обвиняемият избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 74 052,38 лв. За тази цел той потвърдил неистина в годишни данъчни декларации по чл. 51, ал.1 от ЗКПО за финансова година 2005 г. и 2006 г., подадени пред ТД на НАП – София, офис гр. Благоевград, и в справки – декларации за данък върху добавената стойност по чл. 125 от ЗДДС за м. януари, м. април и м. ноември 2007 г., м. юли и м. декември 2008 г.

Неверните данни били посочвани по отношение на облагаемата печалба, поради което неправилно бил определен и дължимия корпоративен данък. Н.К. потвърждавал неистина като декларирал в раздел „Резултат за периода“ ДДС в размери, не съответстващ на действително установения данък.

Обвиняемият не подал пред органите на НАП, изискваща се по чл. 41 от ЗОДФЛ, годишна данъчна декларация за 2003 г., 2004 г. и за 2006 г. и по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. По този начин той не декларирал доход като физическо лице в общ размер 663 827,85 лв., представляващ доход, съгласно закона. В резултат на това Н.К. избегнал установяване на данъчни задължения, възлизащи на 130 495,10 лв.

Предстои разглеждане на делото пред Благоевградския окръжен съд.

България


Напиши коментар:


Публикувай