1 078 0

Изложба на гравирани медни съдове в НИМ

Изложба на гравирани медни съдове в НИМ
Мартин Христов

На 27 юни 2017 г., в 11,00 ч. в Националния исторически музей (НИМ) ще бъде открита изложбата „Гравирани медни съдове от колекцията на Дикран Балабанян“, която представя откупени през 2017 г. от НИМ етнографски материали, събирани и съхранявани от г-н Балабанян. Дикран Балабанян е археолог и дългогодишен събирач на културни ценности.

Експозицията показва 44 различни медни съда с гравирани митологични и растителни елементи, геометрични, антропоморфни (човешки) и зооморфни (животински) изображения, изработени чрез различни техники (гравиране, изчукване, релефно изковаване и ажурена техника). Акцент в експозицията е синия от 1751 г., една от най-ранните датирани у нас. Сред експонатите могат да се видят чил-джам (медни купи) – това са османски ритуални съдове с цитати от корана, използвани за пречистване на новороденото и родилката след 40-ия ден, гравирани с митологични фигури чаши и др. Предметите са ценни образци с висока художествена стойност на възрожденското народно изкуство.

Чрез изложбата „Гравирани медни съдове от колекцията на Дикран Балабанян“ посетителят може да проследи развитието на медникарството по българските земи от периода на Възраждането до 30-те години на XX в., както и да надникне в бита и ежедневието на населението от това време. Откупуване на колекцията на Балабанян е част от политиката на НИМ още от неговото създаване да събира, съхранява и представя културни ценности.

България


Напиши коментар:


Публикувай