1 568 0

Цени помощта на другите

Цени помощта на другите

В болничната стая стояла празна малка глинена стомна на масата, а в ъгъла на стаята лежал тежко болен и стенел за вода. Нямало кой да му налее вода, близките му били заминали надалече и забравили за него. Молбите на болния били толкова сърцераздирателни, че стомната не издържала, изпълнила се със състрадание и с невероятни усилия на волята успяла да подскочи и да падне близо до ръката на болния. Зарадвал се той, вдигнал я и впил жадни устни в нея, но стомната била празна. В нея нямало и капчица вода, а той бил употребил всичките си останали сили за да се докосне до нея. Ядосал се болният и я запратил в стената. Стомната се разбила на хиляди парченца.

***

Не постъпвайте като болния. Не разбивай на хиляди непотребни късчета тези, които се опитват да ви помогнат. Дори опитите им да са напразни и да не могат да го направят, оценете усилията, които полагат за вас.


Напиши коментар:


Публикувай