459 0

Европейската комисия предлага европейски фонд за отбрана

Снимка: БТА
Снимка: БТА
Калина Петрова

Европейският план за действие в областта на отбраната, приет днес от Европейската комисия (ЕК), има за цел да подпомогне по-ефективното изразходване на средствата от държавите от ЕС за съвместни отбранителни способности, за засилване на сигурността на европейските граждани и за насърчаване на конкурентоспособна и новаторска индустриална база.

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви: „За да гарантираме нашата обща сигурност, трябва да инвестираме в съвместното разработване на технологии и оборудване от стратегическо значение — от наземен, въздушен, морски и космически капацитет до киберсигурност. За това се изисква по-добро сътрудничество между държавите от ЕС и по-значително обединяване на националните ресурси. Ако Европа не се погрижи за собствената си сигурност, никой няма да го направи вместо нас. Силната, конкурентна и новаторска отбранителна индустриална база е това, което ще ни осигури стратегическа независимост“.

В рамките на европейския план за действие в областта на отбраната Комисията предлага:

Създаване на Европейски фонд за отбрана за подпомагане на инвестициите в съвместни изследвания и съвместното разработване на отбранителна техника и технологии: предлаганият фонд ще включва два „прозореца“ – за научни изследвания и за способности, които се допълват взаимно, но се различават по правна структура и източници на средствата.

Насърчаване на инвестициите в МСП, стартиращите предприятия, дружествата със средна капитализация и други доставчици на отбранителна индустрия чрез европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейската инвестиционна банка.

Подобряване на условията за отворен и конкурентен пазар в областта на отбраната в Европа, за да се помогнат дружествата да извършват дейности отвъд националните граници, а на държавите от ЕС — да получат възможно най-добра възвръщаемост на вложените в обществени поръчки в областта на отбраната средства.

Следващи стъпки: Предстои Комисията да представи и да обсъди тези предложения с всички заинтересовани страни. Заседанието на Европейския съвет на 15—16 декември ще бъде важен етап от този процес.

Белгия


Напиши коментар:


Публикувай