1 104 0

Икономическа трансформация за икономическа ревитализация

Силна икономическа ревитализация в Тайван

Виолина Цветанова

Президентът на Република Китай Цай Ин-уен заяви, че в момента е идеално време за инвестиции в Тайван, тъй като има тенденция за продължителен икономически растеж, какъвто се наблюдава към днешна дата. Сред причините за него са именно добре функциониращите правителствени програми за насърчаване икономическата трансформация и преструктурирането в сферата на промишлеността, които дават отлични резултати.

Цай направи своето изявление по време на официална среща с членовете на Асоциацията за наука и технологии „Монте Джейд“ , провела се в президентския офис в столицата Тайпе. Основана през 1990 г., Асоциацията служи като платформа за свързване на технологични експерти от Тайван с такива от други страни, работещи във високотехнологични центрове в САЩ, включително Силиконовата долина, района на залива на Сан Франциско и Източното крайбрежие.

Според президента, правителствената инициатива „Пет плюс две“ поставя началото на икономическата ревитализация на Тайван чрез засилване на интеграцията в ключови сектори. Програмата, която е добре приета от големи и малки предприятия, помага на местния бизнес да идентифицира възможности в развиващите се индустрии и да засили позициите си на международните пазари, добави още тя.

Инициативата „пет плюс две“ е програма за цялостно икономическо преструктуриране, насърчаваща биотехнологиите и фармацевтичните продукти, зелената енергия, националната отбрана, Интернет на нещата, циркулярната икономика и нова парадигма за развитието на селското стопанство.

Цай отбеляза още, че правителството работи и за засилване на икономическия обмен с големи технологични центрове. По този начин то се стреми да превърне Тайван в център за научноизледователска и развойна дейност в сектора „Интернет на нещата“, както и да укрепи връзките между местните предприемачи и рисковите капиталисти и техните партньори в Силиконовата долина в Калифорния.

„Докато на фокуса на политиката за икономическо съживяване са иновативните индрустрии, правителството няма да пренебрегне и процъфтяващите сектори“ каза Цай.

Успоредно с това, стартирала през месец май тази година, Далновиднате програма за инфраструктура има за цел да стимулира растежа и индустриалната трансформация в Република Китай през следващите 30 години. Бюджетът е в размер на 880 милиарда щатски долара и обхваща пет основни области, сред които дигиталната инфраструктура, железопътните линии, възобновяемата енергия, развитието на градските и селските райони и водните ресурси. Очаква се да се добавят още 975.9 милиарда щатски долара към реалния брутен вътрешен продукт на страната през следващите осем години, като се създадат до 50 000 нови работни места.

Според Цай Ин-уен, инициативата „Пет плюс две“ и Програмата за инфраструктура съвместно ще засилят икономическото развитие на Тайван и ще оформят модел за растеж, базиран на иновациите.Напиши коментар:


Публикувай