955 1

990 лв. средна работна заплата в края на 2016 г.

Венцислав Михайлов

Средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 година е в размер на 990 лева и нараства спрямо третото тримесечие с 5,2%, като през октомври средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 982 лева, през ноември - 974 лева и през декември - 1012 лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото спрямо третото тримесечие, са "Образование" - ръст с 12,6% и "Операции с недвижими имоти" - със 7,3 на сто.

На годишна база средната месечна работна заплата през трите месеца до края на декември нараства с 8,2% спрямо същия период на 2015 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" (повишение с цели 21,6%), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (с 12,9%) и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (повишение с 9,7%).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 година в обществения сектор нараства с 5,1%, а в частния сектор - с 9,4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България намаляват към края на декември 2016 година с 39,5 хиляди, или с 1,7% спрямо третото тримесечие, като достигат 2,27 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер като "Селско, горско и рибно стопанство" (понижение със 17%) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (понижение с 16%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (повишение с 1,6%) и в "Образование" (с 1%).

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" (скок с 22,3%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (със 17,4%).

Спрямо края на 2015 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие нарастват с 50,4 хиляди или с 2,3%, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" (повишение с 12,7 хиляди), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (със 7,5 хиляди) и "Административни и спомагателни дейности" (повишение със 7,4 хиляди). Най-голямо намаление на наетите лица на годишна база има в икономическата дейност "Строителство" (спад с 3,5 хиляди).

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през трите месеца до края на декември 2016 година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2248 лева), "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1757 лева) и "Финансови и застрахователни дейности" (1699 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 600 лева), "Други дейности" (689 лева) и "Административни и спомагателни дейности" (750 лева).

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • гост
    Отговор
    1 09:32  17.02.17
    че то и сега е толкова депутата взема 2000 аз и жена ми по 500 е на средно 1000 взема всеки

Напиши коментар:


Публикувай