973 0

Бързи кредити за всеки от MicroCredit

Милена Богданова

MicroCredit е небанкова финансова институция, която предлага парични кредити на индивидуални потребители и малкия и среден бизнес. Финансовата помощ, която осигурява компанията, е бърза, лесна и достъпна, а услугата се предлага от над 70 локални офиса в цялата страна. Над 1000 обучени и квалифицирани консултанта са на разположение на всеки, който има някакви въпроси, обвързани с условията, процедурите и вноските по кредитите.

Небанковите финансови институции представляват законни дружества, които изпълняват част от дейностите на банките като извършване на платежни услуги, финансов лизинг, гаранционни сделки, парично брокерство, консултации, издаване на електронни пари и др. В българското законодателство подобен тип институции (регистрираните такива) фигурират в единна база данни на БНБ, която е публична и всеки, интересуващ се от определена компания, може да я провери.

Това е от особено значение за доверието към финансовата институция, тъй като българинът по природа е мнителен и недоверчив, още повече когато става въпрос за финансова помощ.

Продуктите, които предлага MicroCredit, са предназначени да задоволят нуждата от финансова помощ както на индивидуални клиенти, така и на малкия и среден бизнес. Освен това небанковата финансова институция се опитва да отговори на изискванията на съвременния потребител и осигурява възможност за заявяване на бързи кредити онлайн.

Бърз кредит CrediHome е на стойност от 200 до 3000 лева, за взимането на който не се изисква доказване на доход или ангажирането на поръчители. Парите се получават в брой, а срокът на кредита може да бъде от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца. Вноските се разпределят по равно за предпочитания от кредитополучателя период, лихвата е фиксирана, а получаването може да се осъществи в един от 70-те офиса на MicroCredit в цялата страна, чрез заявяване по телефона или онлайн. Вноските могат да се правят отново по избор на клиента – директно на консултанти, в офис или по банков път.

CrediGo представлява бърз кредит от 600 до 3000 лева за хора с доказан доход, който не изисква обезпечение или поръчители. Срокът му може да бъде от 6 до 18 месеца, а 30 дни след одобрението се възползваш от гратисен период за първата вноска. И този вид бърз кредит има възможност да се заяви онлайн и по телефона, както и в офис на фирмата, а получаването и връщането на сумата се осъществява по банков път.

CrediTrade представлява фирмен кредит до 3000 лева с фиксирана лихва и равни месечни или седмични вноски за срок от 3 до 18 месеца. Документацията, която се изисква, е сведена до минимум, а лихвата по кредита се признава за разход на фирмата. Също така този бърз кредит дава възможност за безлихвено връщане в рамките на 30 дни и 45 дни гратисен период за първата вноска. Този тип бърз кредит, предлаган от MicroCredit, е особено подходящ за малки и средни фирми, които се нуждаят от оборотни средства или пари за инвестиционна цел.Напиши коментар:


Публикувай