766 0

Разделното събиране на отпадъци набира скорост в Свиленград

1000 домакинства в пограничния град ще разполагат с жълти кофи за събиране на хартия и пластмаса от опаковки

Константин Карагьозов

В Свиленград проектът за разделно събиране на хартиени и пластмасови отпадъци директно от домовете на хората разширява обхвата си. Вече 1000 домакинства ще разполагат с жълти кофи за събиране на хартия и пластмаса от опаковки. Преди една година Община Свиленград и "Екопак" стартираха пилотно проекта с предоставянето на 100 броя жълти кофи за разделно събиране, като бяха обхванати домакинствата на осем улици. За тяхното събиране бе приложен методът „от врата до врата“. Така хората бяха улеснени да разделят сухите отпадъци още на мястото на тяхното генериране. Свиленград е сред няколкото общини в България, където се прилага този нов за страната метод.

Отпадъкът, събран в продължение на една година в жълтите кофи, бе общо 12 000 кг и чист като качество, т.е. само хартия и пластмаса. В резултат на доброто изпълнение и качественото сепариране на отпадъка от свиленградчани "Екопак България" предостави нови 900 броя жълти кофи за разделно събиране на пластмаса и хартия от домовете на още 65 улици. От 10 юли всяко домакинство ще получи собствена жълта кофа с вместимост 240 л за събиране на пластмасови и хартиени опаковки. Екопак се ангажира безплатно да събира отпадъците от кофите 2 пъти в месеца по установен график. В определен ден и час е желателно гражданите да изнесат кофата пред входната си врата на улицата. Така се избягват максимално загубите от неправомерно вземане на сепариран отпадък от клошари и се улеснява дейността на фирмата, извършваща разделното събиране.

От домакинствата, които се включват в проекта, се очаква да използват жълтата кофа единствено за разделно събиране на пластмасови и хартиени отпадъци от опаковки съгласно указанията на залепения за него стикер и да следят за опазването на контейнера. В случай, че се установи наличието на друг смесен битов отпадък в кофата, тя няма да бъде извозена. Останалите отпадъци ще се събират както досега - чрез съществуващата система за събиране на смесени битови и зелени отпадъци.

Проектът до момента показа, че се повишава отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране, развива се екологичната култура и нараства ангажиментът на хората за съхраняването на местната природа. Увеличаването на количеството разделно събрани отпадъци с 12 000 кг доведе до намаляване на количеството на извозваните отпадъци в регионалното депо в Харманли и разходите за транспортиране и депониране.

Ръководството на общината приканва гражданите отново отговорно да се включат във възможността за повторното ползване на ценни ресурси чрез системата за разделно събиране. Когато всички заедно участват, тя ще бъде по-ефективна и всеки ще допринесе за опазването на околната среда, в която живеем. С ползването на собствени съдове от отделните домакинства ще се премахне анонимността при изхвърлянето на отпадъците и това ще даде възможност изрядните граждани да бъдат стимулирани.

Хасково / България


Напиши коментар:


Публикувай