1 014 0

Притча: Как Бог живее във всичко

Събина Андреева

В една гора живял мъдрец с много ученици. Той учил учениците си на истината:

- Бог е във всички неща и, знаейки това, вие трябва да се прекланяте пред всичко, което срещате.

Веднъж един ученик отишъл в гората за дърва. По пътя срещнал вбесен слон, а човекът, седящ върху него, му крещял:

- Махай се от пътя! Веднага се махни от пътя! Слонът побесня!

Но ученикът, вместо да побегне и помнейки уроците на учителя си, започнал да разсъждава: “В слона пребивава Бог, както и в мен. Бог не може да нанесе никаква вреда на самия себе си, така че защо да бягам?”. Мислейки това, той продължавал да стои на пътя, слонът се приближавал, а водачът му продължавал да крещи:

- Махай се от пътя!

Но ученикът не помръднал, бесният слон го подхванал, вдигнал го във въздуха е с все сила го метнал на земята. Ученикът останал да лежи целият в кръв и в безсъзнание, докато не дошъл мъдрецът с няколко ученика да го отнесе в къщи. Когато по-късно ученикът дошъл в съзнание, разказал какво му се случило, а мъдрецът му отговорил:

- Приятелю, вярно е, че бог се проявява във всичко, но ако той е бил в слона, също така е бил и във водача му. Кажи ми, защо не обърна внимание на предупрежденията на водача?Напиши коментар:


Публикувай