39 706 156

Скандал! Висш съдия не е българин

Председателят на СГС Алексей Трифонов имал само руско гражданство

Скандал! Висш съдия не е българин
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Висш съдия от 22 години е извън закона. Става дума за председателя на Софийски градски съд Алексей Трифонов.

Член. 162 от Закона за съдебната власт повелява, че съдия, прокурор или следовател може да бъде лице, притежаващо само българско гражданство. Това изискване изглеждане не важи за председателя на най-големия съд в България – Алексей Трифонов. Той е роден през 1972 г. в Курс, тогавашен СССР.

Той е дете на смесен брак и по традиция родените в онези времена деца се записваха със съветско гражданство. След разпадането на СССР Русия прие промени в законодателството, които по ускорена процедура служебно преобразуваха съветското гражданство в руско такова.

Разследване на Валя Ахчиева принуди Върховния административен съд /ВАС/ да изтръгне признанието на район „Илинден” – Столична община, че тази администрация е издала без правно основание документи за българско гражданство на Алексей Трифонов, сега председател на Софийски Градски съд /СГС/. Така тя получи доказателство, че Висшият съдебен съвет (ВСС) е избрал чужденец за свой председател. Това разкрива сайтът EuelectionsBulgaria.com.

Това е нарушение на чл. 162 от Съдебната власт. Освен това под въпрос са поставени и постановените от Алексей Трифонов присъди като съдия. Това става ясно от разследване на ФАКТИ.

Мълчанието на Алексей Трифонов по въпроса за неговото руско или българско гражданство буди тревога, защото той през дългата си съдийска практика е газил закона.

След месеци укриване на информацията за гражданството на Алексей Трифонов, най-после излезе истината, че

председателят на Софийски градски съд Алексей Трифонов няма българско гражданство,

според официалните документи, коментира Валя Ахчиева.

Район „Илинден” – Столична община, най-накрая, след изричното питане на Върховния административен съд /ВАС/ разкри, че Актът за раждане, който са съставили в тяхната общинска администрация през 1988 година – 16 години след раждането на Алексей в град Курск, СССР, всъщност е съставен без наличието, на каквото и да е правно основание.

Този въпрос аз задавах неколкократно от месец април досега, както на Министерството на правосъдието, така и на Район „Илинден”.

И отговорите на ресорния за българското гражданство заместник-министър на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова бяха подробни и аргументирани. От тях ставаше ясно, че председателят на СГС има съмнително българско гражданство. Защото нито действащият към 1972-ра година /годината на раждането на Алексей/ - Закон за българското гражданство, нито действащият тогава международен договор - Конвенцията между НРБ и СССР за предотвратяване възникването на двойното гражданство, не предвиждат Алексей да получи българско гражданство по рождение. Заместник-министър Ахладова твърдеше в отговорите си, че Алексей Трифонов не е кандидатствал и не е придобил българско гражданство по натурализация, на основание – родител български гражданин. А той е разполагал с такава правна възможност.

И докато Министерството на правосъдието ми отговаряше на въпросите, общинската администрация в Район „Илинден” отказваше да направи това. Там си подхвърляха моите въпроси в различни дирекции и дори ме подведоха, че ще ми отговорят по Закона за достъп до обществена информация. Все пак, става дума за важна обществена фигура, която трябва да отговаря на определени изисквания по закон, за да изпълнява функциите си в полза на обществото. И се стигна до там, че накрая Район „Илинден” ми отказа достъп до информацията, пренебрегвайки надделяващия обществен интерес.

А аз ги питах не за лични данни на Алексей. Аз ги питах на какво правно основание длъжностното лице по гражданско състояние е съставило Акта за раждане на 16-годишния Алексей Трифонов през 1988 година? И въз основа на какви документи, представени от родителите му, е съставен неговият Акт за раждане, дадено му е ЕГН и след това е вписан в Регистъра на българските граждани?

Три месеца не пожелаха да ми отговорят от Район „Илинден”.

Въпреки че законите и правните норми у нас са публични, обнародват се в Държавен вестник и не са засекретени. Така пише в Закона за нормативните актове. Няма тайни правни норми.

Но едва тези дни, притиснат от ВАС, Район „Илинден” призна, че в общината е съставен Акт за раждане на български гражданин – този на Алексей, 16 години след раждането му в СССР, без наличието на каквито и да е документи!

Липсва Декларацията по Конвенцията между НРБ и СССР – чл.5 ал.2, че двамата му родители – баща българин и майка съветски гражданин, са избрали за детето си българско гражданство!

Укриването на информацията досега от Район „Илинден” наистина буди недоумение.

Но още по-шокиращо е бездействието на всички органи, които по закон имат компетенции по казуса.

Ето защо.

Случаят със съмнителното гражданство на председателя на най-големия съд в България стана публичен още през месец април – с моето разследване в две части, припомня Валя Ахчиева. Три месеца изминаха от тогава. Но не бяха предприети никакви действия по анулирането на Акта за раждане на Алексей, който е съставен без правно основание. Това трябваше да направят и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Министерството на правосъдието, според чл.113 и чл.115 от Закона за гражданската регистрация.

Министерството на правосъдието отдавна трябваше да е направило проверка по изнесените публични съмнения за това, че председателят на СГС няма българско гражданство. И затова трябваше да изиска документите от Район „Илинден”. А след това, да излезе със Становище – неправомерно ли е издаден Актът за раждане? И ако е така, то следваше Актът на Алексей Трифонов да бъде анулиран.

В практиката на Министерството на правосъдието има десетки такива случаи. Но в Случая „Алексей”, Министерството на правосъдието предпочете да се направи, че не разбира за какво става дума? Защо?

Като добавим и факта, че министърът на правосъдието Данаил Кирилов е отговорен за изпълнението на Закона за българското гражданство и той председателства заседанията на Висшия съдебен съвет /ВСС/, съмненията ни се засилват, че някой наистина не иска този казус да бъде разрешен.

Защо министърът на правосъдието не иска да приложи закона?

Не се ли нарушава с това бездействие принципът на върховенство на закона?

Няма как да не си спомним, че ВСС избра едно лице без българско гражданство за председател на най-големия съд в България на 27.11.2018 година. И това се случи само месец след публичния скандал с продажбата на българско гражданство, който стана известен, поради съвместната акция на Специализираната прокуратура и КПКОНПИ.

Бяха арестувани 20 души от Държавната агенция за българите в чужбина, а заместник-главният прокурор Иван Гешев заяви, че това било търговия с българщината.

Как да си обясним, че тогавашният министър на правосъдието Цецка Цачева и ВСС, членовете на който са с богат опит в разследванията и правораздаването, не са си заострили вниманието върху факта, че избират кандидат, който не е роден в България?

Защо скандалът с арестите и българското гражданство не провокира ВСС и Инспектората към него, да направи една елементарна проверка – български гражданин ли е Алексей Трифонов?

Защо ВСС си е затворил очите пред оня ред в биографията на Алексей, че той е роден през 1972-ра година, в град Курск, СССР?

Изумително е и това, че същият факт не е направил впечатление и на служебния министър на правосъдието г-жа Мария Павлова. Защото тя предложи Алексей Трифонов за заместник-министър на правосъдието в служебния Кабинет „Герджиков”. Впрочем, двамата се познават от началото на своята магистратска кариера, когато са започнали работа като следователи през 1998 година. А този престой на Алексей Трифонов в Министерството на правосъдието като заместник-министър за по-малко от 2 месеца беше основен аргумент на ВСС да го избере на тази длъжност – председател на СГС.

Защо ВСС подробно е проверил и е направил извод за личните и нравствените качества на Алексей,

а не е проверил първото изискване на Закона за съдебната власт – всеки магистрат да бъде само български гражданин?

Защото ако не е български гражданин, той не може да работи като магистрат – прокурор, съдия и следовател.

Кой сега ще понесе отговорността законосъобразни ли са произнесените присъди от Алексей Трифонов като наказателен съдия, след като той през цялото време на своя 21-годишен магистратски стаж не е отговарял на основното изискване на закона? Нищожни ли са произнесените от него присъди, в три съдилища през това време – районен, градски и апелативен?

Защото съдбата на лица, които са очаквали справедлив процес в български съд, всъщност е била решена от магистрат – чужденец, маскиран като български гражданин!

Дали сега, след тази разкрития, когато истината лъсна, прокуратурата в България ще се задейства и ще провери кой е извършил това нарушение в общинската администрация на Район „Илинден”?

И точно колко служители от различни администрации са бездействали при погазването на закона?

Има ли престъпление? И дали това е изолиран случай за създаване на самоличност на български гражданин?

А докато сега държавните органи се правят, че не знаят, че ВАС е разпоредил проверка на българското гражданство на Алексей Трифонов, самият той, макар и временно допуснат до поста, успява да сформира свой екип, да назначи заместник-председатели на СГС и да създава правила за работа.

Впрочем, Законът за чужденците в България е много ясен.

Според него, ако бъдат анулирани личните документи на Алексей като български гражданин и той не представи друг валиден документ за самоличност от друга държава, то следва Алексей да бъде настанен в Дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци.

Ето до такъв парадокс се стига в една държава, в която няма върховенство на закона:

Едно лице, което трябва да е в Дома за временно настаняване на чужденци, същото лице всъщност… управлява най-големия съд в България, заключва Валя Ахчиева.

Нека да припомним, че на 27 ноември 2018 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет игнорира мнението на съдиите от Софийския градски съд, които със значително мнозинство издигнаха за председател съдията от същия съд Евгени Георгиев, и избра с 9 гласа съдията от Апелативния съд Алексей Трифонов за председател на най-важния окръжен съд в страната - Софийския градски съд (СГС).

За Евгени Георгиев гласуваха 4-ма членове на колегията.

Ситуацията допълнително се натегна от натиска, упражнен от кадровика в съдебната система Драгомир Кояджиков да не се чака делото по жалбата, с която се оспорва избора му.

Самият Евгени Георгиев оспорва избора на Алексей Трифонов с аргумента, че съдийската колегия не се е съобразила с решението на общото събрание на съдиите в СГС и така е нарушила принципа за последователност и предвидимост при кадровите си решения, защото в други случаи го е правила.

В началото на февруари Драгомир Кояджиков наложи мнението си да не се чака разглеждането на жалбата на Евгени Георгиев и Алексей Трифонов встъпи в длъжност.

Избухването на скандала с руското гражданство на председателя на СГС само поставя въпроса доколко

ВСС може да гарантира независимост на българската съдебна система от чужди влияния.

Алексей Трифонов е от 22 години в съдебната система.

Той започва кариерата си като следовател и работи една година в Столичната следствена служба. От декември 1999 г. до февруари 2005 г. е съдия в Софийския районен съд, а след това и в СГС. От октомври 2009 г. досега работи в САС. Съдийската си кариера прекъсва за кратко, само докато е назначен за зам.-министър на правосъдието в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков. Този пост заема от 6 март 2017 до 4 май 2017 г.

Преди 8 години Трифонов беше и член на ЦИК от квотата на ДПС, заради което по време на изслушването във вторник беше питан и за политически зависимости.

22 години един български съдия гази закона.

Това става с мълчаливото съгласие на висши структури от съдебната система, които са натоварени със задачата да гарантират върховенство на закона и справедлив съдебен процес.

Недоумение буди фактът, че резултатите от проверката за гражданството на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов ще станат ясни не по-рано от 12 ноември.

За тогава ще станат ясни резултатите от проверката. Все още няма гаранция, че тогава ще се проведе заседание или то няма да бъде отложено за по-нататък.

Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 54 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 2 Borislav Popov

  126 73 Отговор

  До коментар #1 от "Добро утро":

  Да. Рушките тролчета постоянно ни натякват как сме били колония на ФАЩ, а насрассия иска да ни спаси. Е да, ама не!

  Коментиран от #9, #106

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 4 ПДЧ

  104 57 Отговор
  Руската проказа е навсякъде. Руския Чайка затова ли беше тук и после Цацаров ходи при него?!
 • 5 миш

  174 71 Отговор
  Какво ви е виновна Русия,бе.Да не би Путин да му е издал акт за раждане или да го е избрал за съдия.Некой все ви е виновен,че некой си не гледа работата.

  Коментиран от #115

 • 6 СоцБоц

  104 14 Отговор
  Е то само това да е, с мед да ги намажеш. Крадци се оневиняват за апартаменти и имоти,далавери за грверастки милиони не се разследват ,парламента работи като ЕТ, прокуратура има само за неудобните,някои неграмотни дембели не ядяли суджуци , полиция за обикновенния човек няма, пълна Мутрофонопижарникарска анархия цари из територията Булгаристан . А продажните НПО-ра мажат ли мажат, колко сме добре

  Коментиран от #111, #147


 • 7 Съдията Дред

  35 44 Отговор

  До коментар #1 от "Добро утро":

  Какво добро утро бе? Това че не са намерили декларацията че се отказва от руското гражданство за сметката на българското изобщо не значи че е нямало такава! Има ли журнал където се завеждат декларациите в община,, Илинден"? Изваждаме декларацията от документите и обяваваме че нещо не е законно!!!

  Коментиран от #90

 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 Гарабет

  62 13 Отговор

  До коментар #2 от "Borislav Popov":

  Преди години имах общинско жилище и извадиха декларацията която се подава всяка гидина че не притежавам собственост. Направиха опит да ми вземат имота мошенниците! Принудих се да го купя за да няма повече грберастки мръснишки номера. също нямаха журнал където декларациите да се завежда под входящ номер!
 • 10 Съдията Дред

  42 13 Отговор
  Щом са му из2адили нов акт зараждане 1988г значи е имало декларация и на таьи основа са задействали процедура по издаване на нов! Да нанерят декларацията или да докажат че такава не е имало срещу журнала с входящите номера! Случая отива в,, Административния Съд "или някой да признае кога е изчезнала декларацията!
 • 11 Цирк

  67 18 Отговор
  Подготвен скандал и медийно залисване от Греб ! За да управляваш народа трябва да си играеш с неговите страхове от миналото. Днес се обсъжда сделката за милярди с Фащ

  Коментиран от #12

 • 12 Румпела

  36 4 Отговор

  До коментар #11 от "Цирк":

  Целят се в Лозан Панов! Една декларация отмъкнали и си мислят че оплетоха лай... кошница!
 • 13 По Интелигентен

  59 3 Отговор
  Тази община,, Захарна фабрика и Илинден" се оглавява от онова момче Иван Божилов където разнася бюлетините в,, Зала Уневерсияда" преди години, завзел е цели район от всички обществени поръчки до всички имоти общинска собственост са раздадени на балдъзи и батко... . Да намери декларацията малкия мошенник!

  Коментиран от #80

 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 15 Иванов

  55 14 Отговор
  Ха сега да анулират всичките му съдебни решения и да обезщетят пострадалите от него!
 • 16 Русский

  6 13 Отговор
  Разглеждане на певицата Румяна, разбрах как човек може да се превърне в роб на жените. Само заради женската красота!
 • 17 Ванечка

  31 45 Отговор
  Всяко лято при липса на събития се появяват подобни статии - сапунени мехури. Цялата статия е изсмукана от пръстите на автора в стил "активен борец" за изстина. Дори има нахалството дда въведе термин "съмнително гражданство". Изобщо - журналистическа боза като повечето статии във Факти. Човекът си има ЕГН и всички документи на български гражданин. Къде е роден, какви спогодби е имало по това време, не го интересува. Официалната българска администрация го е признала за гражданин на РБ. Това е. Пишман журналистите от Факти могат да си рият колкото искат. Все пак получават заплати.
 • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 19 Прокурора

  41 3 Отговор
  ТАЗИ ОБЩИНА СИ ПЛАЧЕ ЗА ПРОКУРОРСКА ПРОВЕРКА!

  Коментиран от #26

 • 20 Плача

  32 9 Отговор
  То само тва да беше, в кенефа наречен България има толкова подобни случей че направо се чудя да рева или да се смея, така Държава няма никъде по света, даже Сомалия най вероятно е по добре от нас от към съдебна система:-)

  Коментиран от #46, #114

 • 21 Все в порядке

  20 15 Отговор
  Само ние можем да ви оправим държавата тръгваща към закрытие. Повече руснаци трябва да има.

  Коментиран от #154

 • 22 ванката

  25 9 Отговор
  колко ясно и красноречиво ни се обяснява че от 89г насам законите не се спазват от нито една партия била на власт до ден днешен !!! но все пак ние трябва да учим децата си колко било лошо през комунизма
 • 23 Смехурко

  19 9 Отговор
  Къде му е ушанката?
 • 24 БСП ДПС Евророма

  25 16 Отговор
  Избягал е от служба в Афганистан, лъжейки още 1988-ма. Повече от ясно.

  Коментиран от #25

 • 25 Жожобата

  27 13 Отговор

  До коментар #24 от "БСП ДПС Евророма":

  Прост, 1988г е бил на 16 години каква службате те преследва циганино??!!

  Коментиран от #31

 • 26 бла бла

  13 5 Отговор

  До коментар #19 от "Прокурора":

  То приз 1988г. убийство да си направил, вече е изтекла давността за преследване! Какви проверки на общината за 1988г. сънуваш?!
 • 27 Прокурора

  27 0 Отговор
  Декларацията не е изчезнала 1988г.! И това е за ДАНС защото става дума за висш държавен служител!
 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 Без име

  25 15 Отговор

  До коментар #1 от "Добро утро":

  Проблема е че все още има хора,който си мислят че тая пиандурска нация ни обича
 • 30 А дали е така

  5 1 Отговор

  До коментар #8 от "Русский":

  .........Публикувано във факти.бг: Мной вот - чалга управляет. Я превратился в ЧАЛГА-РАБА, постоянно слушаю чалгу. Всера вот слушал, как сводный хор чалга-певиц "Пайнер" поёт песню "Две очи разплакани" Румяны. Румяна была ОЧЕНЬ красивой девушкой, жутко несправедливо, что она погибла такой молодой. Поеятно, почему вся Болгария её так любила..............Публикувано във факти.бг: ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.
 • 31 БСП ДПС Евророма

  8 7 Отговор

  До коментар #25 от "Жожобата":

  Ами влизане в съветскста казарма, глупи.
 • 32 Руските свине

  10 11 Отговор
  могат безнаказано дори да пишат на руски в сайтовете, а българиге получават 30 зневна блокировка.
 • 33 Разбрах

  27 6 Отговор
  Разбрах е от първите 5 реда, че в министрествата цари пълна анархия, разбеах, че чужденци правят в моята държава каквото си искат и че за тях няма закони! Искат ние да спазваме милион закони и правила, да плащаме за прищявките на някакви фалшиво избрани мутри. Искам да се маха това крадливо правителство и да се избере Велико Събрание, което не само да сменя конституция, но да работи докато не се изкорени мафията и корупжията!
 • 34 Бай Хой

  15 3 Отговор
  Пфффф хааххаха не мога повече ! Тук не е абсурдистан, официално заявявам че българите сме извънземни и в никакъв случай човеци ! Тва просто не е от това измерение !
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 Гост

  23 2 Отговор
  Публикувано във факти.бг: Той е дете на смесен брак и по традиция родените в онези времена деца се записваха със съветско гражданство. Инсинуация. Не е имало такава традиция. Бил съм в руска гимназия и имаше деца от смесени бракове. Имаше избор като станеш на 16 години. Тези, които искаха да скатаят казармата, се писаха съветски граждани. Имаше и такива, които си избираха българското гражданство и ходеха 2 години в казарма.

  Коментиран от #37

 • 37 Гост

  27 1 Отговор

  До коментар #36 от "Гост":

  Ако е бил от втората категория, всичко писано е тюрлю гювеч. То в тройната имахме Станишката роден в Липецк, Доганчо - този виден българин и царчо испанчо, те седнали да ми ровят тук и да дрънкат за влияние.

  Коментиран от #85

 • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 39 мале мила пфффф

  11 12 Отговор
  пъдете го от работата и от държавата! незаконно е! тоя е престъпник!
 • 40 мале мила пфффф

  13 18 Отговор
  има типична руска мутра и то корумпирана! престъпник! махайте го от поста и марш в просия!
 • 41 1234578

  17 14 Отговор
  Аз съм по-скоро русофоб и са ми неприятни всички русофили, а най-вече путинофили. В случая, обаче смятам, че за пореден път Валя Ахчиева се изложи много. Да има нарушаване на закон направено преди 31 години. Тогава въпросният съдия вероятно е бил на възраст на студент или дори ученик. От изнесеното става ясно, че на въпросният човек единият му родител е българин. Доколкото знам по закон има право на българско гражданство. В случая обаче проблема не в правото му, а в незаконният начин по който е станал български гражданин. Или по точно българската държава го е направила такъв. Предполагам за това престъпление има давност. За това този човек по-скоро няма вина, а ако има може да е много по незначителна от вината на чиновниците, които са му издали "флшивият" акт за раждане. Защо Ахчиева не разледва тях? Те са най-виновните, те са нарушилите закона.. Много е грозно по този начин с "платени" журналистика да се саморазправят с няого по нечия неизвестно чия поръчка.

  Коментиран от #47

 • 42 гост 1

  19 1 Отговор
  Валя, то приказката за ...''върховенството на закона'' никога и в нито една държава в света не е вярна и не се прилага ! Първите които я пренебрегват и погазват са тези които трябва да следят за нейното спазване ! С две думи ,като цяло (с малки изключения) световният ред и демокрация с днешна дата всичко е ...ала бала !
 • 43 Кой68

  11 5 Отговор
  Кои са тия олигофрени допуснали това?Сега делата водени и присъдите издавани от него са нищожни/невалидни?Страсбург ще бъде залят с ответни дела и то със право.........

  Коментиран от #45

 • 44 Шелок Холмс

  14 7 Отговор
  От община,, Илинден и Захарна Фабрика " не могат да обяснят че акта за ражда е издаден на базата на заявление ( декларация) от родителите за отказ от Руско гражданство през 1988г.! Обаче ако го признаят това провалят плана за омъскаряване на висш български Съдия!!

  Коментиран от #53

 • 45 Шелок Холмс

  8 3 Отговор

  До коментар #43 от "Кой68":

  Ти не бързай толкова, нещата не стоят точно така както им се иска на някои в санка!
 • 46 1234578

  17 3 Отговор

  До коментар #20 от "Плача":

  Не мога да разбера защо продължаваме да търпим това у нас вече над 75 години. Да е виновен потърпевшият гражданин. А чиновническата немърливост, мързел, некадърност, безхаберие и корупция да продължват да са безненаказани.
 • 47 Много анализиращ

  12 8 Отговор

  До коментар #41 от "1234578":

  Този няма български гражданство и това е

  Коментиран от #51

 • 48 Смехурко

  15 11 Отговор
  Еееее ахчиева удари дъното. Когато този акт е съставен, човекът е бил още дете. очевидно , че са го направили родителите му и той едва ли е подозирал, че не е бил съставен правилно. От тогава са минали 30 години и човека винаги си е имал легални български документи. Колко от вас си проверяват дали всички документи в общината са им правилно съставени!?!? Ето аз преди години си изгубих Акта за раждане и отивам в общинята да си извадя дубликат и се оказа, че не бил, а в съседното село, там защото ..... когато съм се родил въпросно село било част от града, но после е отделило .. Тъпи административни неуредици. И сега в стария ми акт за раждане пише, че съм роден в града, а в новия - на село! Аре да ме почва Валчето!
 • 49 435

  13 14 Отговор

  До коментар #1 от "Добро утро":

  Омръзна ми от руснаци навсякъде! Да се махат! Тук е България!

  Коментиран от #54

 • 50 Съдията, съдията.....

  16 4 Отговор
  Трябват ни румънска съдебна система и румънски съдии, а не руски, и да видите дали Боко сикаджията, Цецо, Цецка, Бисеров, Овчаров.. и т.н. ще се разхождат на свобода!
 • 51 987654321

  8 3 Отговор

  До коментар #47 от "Много анализиращ":

  И ти нямаш българско, скоро ромите ще сте със спец. лични документи!
 • 52 Философа

  12 6 Отговор
  За наше щастие соросите нямат думата в този случай, който е ясно че се преекспонира и ще си остане поредния безпочвен клюкарник разбра не до разбрал!
 • 53 До -44........-45

  6 9 Отговор

  До коментар #44 от "Шелок Холмс":

  Декларация от родителите за избор на гражданство -ЛИПСВА.........Аз не прибързвам и прочетете внимателно статията?Той е знаел че му се издава незаконосъобразен /фалшив/документ?Но нещата ще ги замажат по целесъобразност,а него може и в чужбина да пратят на дипломатическа работа....Когато сам се омаскаряваш никой неможе ти помогна.

  Коментиран от #67

 • 54 Гост

  12 9 Отговор

  До коментар #49 от "435":

  И на мен ми омръзна по центъра на София да чувам само английски с български акцент на свалящи се българи на западняците, ама не бия барабана. А за онези маниаци, събиращи групи чужденци и дрънкащи антикомунистически бръщолевения без покририе (чух един да обяснява на групата с подробности как точно е бил отровен Георги Марков с чадър, все едно е бил там), няма ли да има разследване?
 • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 58 Нормален

  16 7 Отговор
  За никой нормален не е тайна, че съдебната ни система е прогизнала от руски и родни комунистически отрепки.

  Коментиран от #105

 • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 61 Ще оправим нещата

  3 7 Отговор
  Альоша, не така! Може да имаш американско гражданство, но съветско - не!
 • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 66 sds

  9 2 Отговор
  А нещо за дипломата на юрист??????????????????
 • 67 Шелок Холмс

  7 1 Отговор

  До коментар #53 от "До -44........-45":

  Кои е знае той 1988 е знаел че му изават акт за раждане без декларация???!!! Що не се прегледаш при професиоаалист!
 • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 70 Експерт

  10 4 Отговор
  Закона важи за всички, явно има богоизбрани. И как си е трайкал 22г.
 • 71 Пифин

  6 0 Отговор

  До коментар #65 от "ОТКАЧЕН БУДИСТ":

  Е закъсне с тъпотиите си разобличена е схемата за инсинуация!!!
 • 72 гост

  4 0 Отговор
  Трябва ли да има ВСС. Как избират магистратите. Какво пише в декларацията за гражданство.
 • 73 ОТКАЧЕН БУДИСТ

  0 5 Отговор
  ПРИЯТЕЛЮ РУСОФРЕНИКО ТИ КОЙТО МИ ПИШЕШ,ТИ СИ В ЗАБЛУДА,ПРОСТО МАТРИЦАТА ТЕ Е ПРОГРАМИРАЛА И ИЗПЪЛНЯВАШ НАРЕЖДАНИЯТА ИМ КАТО ЗОМБИ.НИЕ СМЕ ТООООЛКОВА НАПРЕД В ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО НИВО ЧЕ БЪЛГАРСКИЯ БАЙ ГАНЯ НЯМА ДА ГО ПРОУМЕЕ 1000 ГОДИНИ ВЕ! ВИЖ В БЛОГА МИ КАКВИ ИСТИНИ СЪМ НАПИСАЛ И ЩЕ ТИ СЕ ОТВОРЯТ ОЧИТЕ! http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/ СЛЕД КАТО ПРОУМЕЕШ ЧЕ СИ БИЛ ЛЪГАН ВЕДНАГА ЩЕ СТАНЕШ ПО-БУДИСТ И ОТ БУДА!
 • 74 1944

  10 3 Отговор
  русия винаги е искала да ни освободи.... от свободата ни.

  Коментиран от #89

 • 75 Иван

  12 0 Отговор
  За мен по важно е, след като незаконно е изпълнявал всички тези длъжности до сега, актовете, който е издавал имат ли нормативна стойност или са нищожни. Защото, ако е така това е много голям проблем за нашата територия.
 • 76 Суверена народ.

  6 5 Отговор
  Я по- спокойно,драга Ахчиева.Не се вземайте толкова на сериизно .Не наскърбявайте лично Човека- насочете се към явлениети ,но с добри слова. Така ни е завещал и великият МАРКО СЕМОВ.А Вие точно го можете.Човекът,роден в СССР няма никаква вина _ Светът принадлежи на всички ни без да сме избрали мястото на своето раждане .А за другият кандидат за председател на СГС ще кажа само това : постанови преди 2 седмици определение в ЗЗ,че няма да освободи ишеца от ДТ по предявен иск срещу министъра на енергетиката относно указанията му към топлофикационните дружества да не спазват правото на ЕС и Директивите,независимо че има пенсия от 220 лв,щото искът бил " очевидно неоснователен" ,без да е дал дори ход на делото.Спиред мене съдия Е.Георгиев не може и не бива да председателства СГС. А Вие,Валя,се заемете със защитата на многото по- важни за Суверена беззакония на огромният брой съдии,които са,освен неморални,и за нас ужаст, несменяеми.И нанасят неизброимо повече беди на Човешките души в РБ,без да са със " съмнително" българско гражданство .И се извинете на Алексей.Лично и публично.Щото навлизате в личната му правна сфера без неговото позволение.А това е " детската болест" на журналистиката в РБ.Можете го.Вие сте прекрасен Човек и аз държа да Ви има.За в бъдеще нищо не правете публично достояние без да се консултирате с някой добър юрист.Благодаря.
 • 77 Бай Шиле

  9 5 Отговор
  Ахчиева е добра разследваща журналистка, но някои от разследванията и очевидно са по поръчка.Като това.Фактът,че преди тридесет години родителите му не са подписали някаква декларация /или тя не е открита/ не прави този съдия руснак.Следващият "пърформанс" ще е оспорване и преразглеждане на решения на СГС,тъй като са разпоредени от Москва.Както се казва: "а на бас".
 • 78 НаБабаВиХурката

  6 6 Отговор
  Поръчково писание от край до край. Както гостуването на съдия Методи Лалов по Хоризонт тази сутрин. Тъмносиня революция. Смело товарищи в ногу! 😜
 • 79 Рашън

  7 6 Отговор
  На мен ми изгубиха акта за раждане в президенството,когато взимах бг гражданство,а на съдията е същата работа,а м/у прочем съм раждан в Донбас,точно на границата в Донецк в Укропия и са унищожили целия архив,умишлено подпален.Кой ще ми издаде дупликат на акта ми раждане,укрите ли,или бай Ганю.

  Коментиран от #81

 • 80 qwerty

  6 0 Отговор

  До коментар #13 от "По Интелигентен":

  Заради тази тъпа общинска администрация се изсраха 3 павилиона на кръстовището на Габрово и Скопие и прецакаха зелените площи. Отдават ги под наем само за 1500лв на месец, а общината получава по 2.40лв на квадрат или 130 лева на месец. От Спаси София не си мръдват и пръста за да направят нещо, защото не е "в центъра".
 • 81 Нормален

  9 2 Отговор

  До коментар #79 от "Рашън":

  Отиди при руската подлога Шкембе войвода, той тези работи с паспортите ги разбира.Щом е за брат рашкистанец ще свърши работа.
 • 82 Бай Шиле

  3 0 Отговор
  Аз и цялото ми стадо овчици призовавам "будиста" да спре да пише толкова много и то с главни букви.Ако го направи обещавам ние с коча да станем будисти.
 • 83 Голям Слон

  4 0 Отговор
  В Курс си е роден? Това "с" накрая за благозвучие ли е или за множествено число? В крайна сметка градът е Курск.
 • 84 Гост

  2 0 Отговор
  Кви закони бе? Тва е Територията.
 • 85 Гост

  3 0 Отговор

  До коментар #37 от "Гост":

  Грешка, Херсон, не Липецк.
 • 86 БОКО

  6 1 Отговор
  Може да си представите ,какво разузнаване имаме!
 • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 88 безпартиен

  2 0 Отговор
  То да е само този с нарушение!Има ли изискване за юридически стаж преди да стане съдия?Има!Има ли лица които са съдии,а юридически стаж са "придобили" дори и когато са били на наборна служба в армията,когато все още я имаше?Има!!!От там тръгнете журналистите и ще видите какво ще излезе-може и документни пестъпления с изтекъл срок на давнос!
 • 89 Смехурко

  2 2 Отговор

  До коментар #74 от "1944":

  Ами отивай си в родната Турция, да си бъдеш напълно свободен!
 • 90 Гост

  5 2 Отговор

  До коментар #7 от "Съдията Дред":

  Ти въобще прочети ли статията или за русофили като теб не е нужно да се чете? Каквото каже Пут..ин това е вярно.
 • 91 Нормален

  6 5 Отговор
  След като държавата го е признала за български гражданин значи е такъв.писаниците на Яхниева са неадекватни.от тях излиза че българските граждани родени чужбина са втори сорт.и друго помислете си ако този човек бе роден където и да е различно от Русия дали би имало такъв отзвук.
 • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 93 Умно село

  6 2 Отговор
  ТО И НАШИТе "ПОЛИТИЦИ" КАТО СА РОДЕНИ ТУК, ТА ГОЛЕМ ПРАЗ! НИТО ЕДИН НЕ РАБОТИ ЗА ДЪРЖАВАТА, КОЯТО "УЖ" УПРАВЛЯВАТ. Интересът клати феса!
 • 94 БАБА ВУНА ОТ ДОЛНО КАМАРЦИ

  4 0 Отговор
  Самата дума СКАНДАЛ и излишна. Навярно хората заченати скандално ,търсят сензация през целия си живот. Имахме цял външен министър, който работеше за Демократическата партия на САЩ. И какво от това? Предишни години зам. външен министър от ДПС имаше две ЕГН, той тръгна да освобождава сестрите от Либия е и? Живеем в постоянен ЦИРК, В КОЙТО И ОРКЕСТЪРА И ШАПИТОТО И ПУБЛИКАТА СИ ОМРЪЗВАТ ЕДИН НА ДРУГ, но въпреки всичко ЦИРКЪТ Е ПЪЛЕН! КЛОУНИТЕ НАДМИНАХА УЧИТЕЛИТЕ СИ ПО НОМЕРА!
 • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 96 ultra

  3 2 Отговор
  Въпрос към БГ руски тролове, член/симпатизанти на Атака, БСП или друга подмолна проруска фракция, работеща срещу националните интереси на страната: МОЛЯ ПРЕВЕДЕТЕ ИЛИ ОБЯСНЕТЕ какво по дяволите, означава абревиатурата ФАЩ?!?
 • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 98 Единадесетт

  2 0 Отговор
  На romanesc.ru има информация за офиси в Букурещ и Москва.Ако този сайт иска да помогне на и приобщи хора с румънско самосъзнание извън Румъния е логично да има втори офис в столицата на Молдова-Кишинев,нали?Там са румъноговорящи огромната част и вероятно се самоопределят като румънци,но вторият офис на "фирмата" е в Москва,защо?

  Коментиран от #124

 • 99 Грую

  0 3 Отговор
  То пак добре, че не е............ северен македонец!

  Коментиран от #119

 • 100 Столичанин

  2 0 Отговор
  Би трябвало тези които боравят с законите да ги знаят по добро от нас! Същото е с представители на управлението на етажната ни собственост!
 • 101 Единадесетт

  3 1 Отговор
  https://www.google.com/amp/s/www.rferl.org/amp/1104122.html Информация за Транснистрия, където има проруски сепаратисти,които веят петолъчки и са слуги на Русия.Окупатори!От този сайт става ясно,че една трета от Молдова говорят руски като 12.5% са етнически руснаци и 13.5% украинци.Понеже език се научава имам елементарен въпрос.Според вас дали руснаци пробиват лесно за емиграция и агентура през Молдова,представящи се за румънци и после в Румъния и по целият ЕС свободно да си шетат?

  Коментиран от #127

 • 102 Столичанин

  0 0 Отговор
  Би трябвало тези които боравят с законите да ги знаят по добро от нас! Същото е с представители на управлението на етажната ни собственост!
 • 103 Кичка

  4 0 Отговор
  Помислете в Турция какво ще стане след малко години. При официално 17000 рускини женени за турци(иоще Толко извън брачни) Турция ще има Сериожа Паша. Велика Русия-Турция!!!

  Коментиран от #104

 • 104 Безаналог

  3 2 Отговор

  До коментар #103 от "Кичка":

  Майката оформя характерът в едно семейство,бащата или липсва всякак или е зает.Повече жени,бедност и емиграция с цел да си оправим жизнъ води до създаване на диаспора и влияние така.Не нарочно,но резултатът е такъв.
 • 105 Консерватор

  3 4 Отговор

  До коментар #58 от "Нормален":

  Като казваш, че за никой не е тайна е добре да знаеш, че българина не знае кой е Ботев и Левски, не знае кога му е националния празник, не може да пише грамотно, не чете. Българина нищо не знае, освен да щрака с пръсти и да хвърля салфетки. Един познат казваше, българите са крадливи, а българките – еб*иви! Никой не го интересува какво става във входа му, камо ли във съдебната система.
 • 106 Нервака

  4 10 Отговор

  До коментар #2 от "Borislav Popov":

  Ей дупедавец ако не бяха руснаците да ни освободят още щеше да виеш аллах акбар и да лижеш резаните хоеве на аскера.

  Коментиран от #108, #116

 • 107 Гошко

  6 1 Отговор
  Всичко е корупция!!! Вяра на никого...
 • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 109 Мошенник

  5 7 Отговор
  Тц Тц Тц руски хрантутник ще раздава правосъдие на българите
 • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 112 Шаран БГ

  8 3 Отговор
  Чета, чета и почвам да разбирам,защо никой не ни обича, защо не ни искат у Шенген, защо като кажа, че съм българин .....леко се отдръпват.......на първо време. Ни го знам, ни го познавам този човек. Мисля си /като знам какви администратори сме/ дали изобщо има някаква вина ?Ами аз се сдобих с Акт за раждане и Свидетелство за раждане чрез съдебни дела на 64 /шестдесет и четири годишна възраст. Дали пък не е по-вече БЪЛГАРИН от всички нас ? И ако бе по волята на съдбата Джон Трифонов, роден в Кентъки, САЩ - дали щеше да има такава патърдия ? След толкова години - 1972 - 2019 - това са 47 години. Я сега изкарайте на показ всичките му земни грехове, майчиното му мляко е руско - ясно, и .....до стената. Молчать - не рассуждать !! В държава, в която не се спазва основния закон -Конституцията, за какви закони може да става дума, че и да се спазват ?

  Коментиран от #113

 • 113 Просто е

  0 1 Отговор

  До коментар #112 от "Шаран БГ":

  Сега е по-различно.Сигурност и закони са важни а не личните чувства.Иначе може да го обявим за евреин и лош соросоид,защото ушите му стърчали странно.Все за нещо трябва да е виновен.
 • 114 Убиец на хейтъри

  0 2 Отговор

  До коментар #20 от "Плача":

  Като те чета направо те виждам във вида на това, което преобладава в кенефите, ама тия с ямите.
 • 115 Потенциален , Кандидат за ДПС"

  5 1 Отговор

  До коментар #5 от "миш":

  Алексей да бъде настанен в Дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци до изясняване на случая.

  Коментиран от #118

 • 116 Окупацията не е любов

  3 0 Отговор

  До коментар #106 от "Нервака":

  Знаеш ли-настъпи пробив срещу националните предатели.Да пазиш своето не значи омраза към чуждото.
 • 117 Гейсън

  6 0 Отговор
  Не е проблем, че родителите му са погазили закона и с връзки да го уредили без да дава рушвет да получи Акт за раждане, дадено му е ЕГН и след това е вписан в Регистъра на българските граждани, истинския проблем р за това как други не по-малко българи от него не могат да получат документи и легализация на фактическото си присъствие в държавата въпреки, че са израснали, учили тук и са се интегрирани понеже системата ги рекетира.
 • 118 Сухи факти

  2 2 Отговор

  До коментар #115 от "Потенциален , Кандидат за ДПС"":

  Те русофилите са и туркофили,не е странно.Ей ги от Русия-не наливат пари при българите за да добруваме а ходят в Турция.А уж ни братосват,коварство и лукавство е това а си гледат своят интерес.В Украйна им били братушки-не ги искат,почна война,окупация,плюене по тях.В Грузия същото,сяда техен човек в Парламентът им,гонят го и скандират гневни грузинците-резултат?Спират самолетни връзки към Грузия,саботират им туризъм от руски туристи а и внос на вино.Къде ни руски газ и нефт на цени като в Русия +транспортните разходи до тук,нали сме братя?Сухи факти, неудобни въпроси.
 • 119 Трябва да решава,а не да се спотайва

  2 1 Отговор

  До коментар #99 от "Грую":

  Този руснак да си напише молбата за гражданство. Няма да му надянат ръцете толкова.
 • 120 Пак ли съм луд?

  3 3 Отговор
  За Украйна и окупацията са виновни САЩ, соросоидите...а за окупацията в Молдова от Русия и там ли САЩ са виновни?А да седне в грузински парламент наскоро руски депутат след война и окупация от 2008ма година какво очаква?Русия никога не е спирала да се бори за своето в бившите си републики.Любов,а?
 • 121 Ей негра'мотник

  0 0 Отговор

  До коментар #92 от "momchil":

  Хубаво ни храниш, ама пробвай малко по-твърдичко. "Дайба" най-много да разплаче някой от смях, друго не вярвам да постигнеш. "Да ти е.а п.тката майчина " или нещо от тоя сорт може и да напрегне някой.... По отношение на политическите фигури - ако вземеш да удариш една шп.кла на кака ти Кур_нелия , може да изпусне напрежението и да поведе столетницата в правилната посока. Макарче силно се съмнявам да й се получи, може да се пробваш, така да зарадваш зърната кошутка ...
 • 122 чичо Пей

  6 2 Отговор
  Руски гражданин -председател на СГС.Мисля ,че не са необходими повече доказателства,че сме възможно най тъпата нация на Европа.Заслужаваме си и настоящото управление.

  Коментиран от #126

 • 123 чичо Пей

  3 2 Отговор
  Забравих да попитам: А някой провери ли със сигурност,че Б.Борисов е българин?

  Коментиран от #125

 • 124 Су джук

  0 0 Отговор

  До коментар #98 от "Единадесетт":

  П.п-разсъжденията не са факти,но е добър повод за размишление.
 • 125 Тихичко

  0 0 Отговор

  До коментар #123 от "чичо Пей":

  Катастрофално опасно е да негодуваш или пречиш на силните на деня.
 • 126 Соросоид

  3 3 Отговор

  До коментар #122 от "чичо Пей":

  Русофилите са смесен брак или руснаци,те имат диаспора във всички бивши републики.Другите уж русофили са техните лакеи.Купен човек вече е предател към своите и вяра им нямат та с диаспора има влияние истинско.Плюс енергийна или друг тип зависимост,заплахи с компромати.
 • 127 Бъутури ръкоритоаре

  2 1 Отговор

  До коментар #101 от "Единадесетт":

  Познавам лично няколко души от Молдова, защото напоследък молдованите много се разшетаха из Европа. Първият, Вася от Тираспол, той си е чист укропитек, от район, обявил се за "бунтовнически" и "немолдовски". Обаче Вася работи в Чехия с молдовски паспорт... Нали, той е почти румънец и поназнайва някоя фраза на румънски, ама е от Тираспол и ако вземе нещо да стане - Вася отново е укропитек... Вторият е пак Вася, пак рускоезичен, произхожда от Молдова, ама е взел румънски паспорт, защото румънците направо го навират в ръцете на всеки, който го иска. И му стига едно "мулцумеск" (благодаря), за да мине за румънец. Третият е етнически румънец от Молдова, но говори почти отличен руски. Бъдете сигурни и за него, че накъдето задуха вятърът, натам ще се обърне и той... Та, пълно е с молдовци, които се представят за румънци или руснаци и украинци, според това между какви хора са... Същото е и с украинците - не върви между поддръжници на Киев да коментираш руския си етнически произход...

  Коментиран от #129

 • 128 песимист

  2 2 Отговор
  Моля, посочете ми едно нещо в нашата изстрадала родина да е наред! Където и да бръкнеш навсякъде гнилоч. Не народ, а помия! Пфу!
 • 129 Не е майтап

  3 0 Отговор

  До коментар #127 от "Бъутури ръкоритоаре":

  Повечето хора са конформисти ако ги гледаш какви са на дела.Абсолютно си прав за другите-независимо от различията си всеки търси по-хубав живот.А за Молдова-имат си процедури за румънски паспорт за част от молдовците,покрай тях минават и другите ако могат.Ние нямаме ли такива за хората с български произход от Македония,?Най-важното е друго-окупирана Транснистрия и петолъчките и сайтът за паспорти за ЕС.Защо драпат още към ЕС като Русия не е бедна,? Покрай предположенията минават и твърдите факти.

  Коментиран от #133

 • 130 еми

  4 3 Отговор
  Ако беше " кавбой" американец нямаше да е скандал а щеще дае гордост за господин Михайлов.

  Коментиран от #135, #151

 • 131 АНЕНЕРБЕ

  6 0 Отговор
  ИЗЛИЗА , ЧЕ ВСИЧКИ ПОСТАНОВЕНИ ОТ ТОЗИ СЪДИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ СА НИЩОЖНИ ЗАЩОТО СА ПРОГЛАСЕНИ ОТ НЕКОМПЕТЕНТЕН ОРГАН КАКЪВТО Е ТОЗИ ХУБАВЕЦ!!!! КВО ПРАЙМ СЕГА БЕ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО????? КЪДЕ Е ТАРАЛЕЖА ДА ОБЯСНИ СЛУЧИЛОТО СЕ В МИНИСТЕРСТВОТО МУ.

  Коментиран от #134

 • 132 Темата е огромна

  4 4 Отговор
  С думата "укропитек" доказа отношението си към другите "братушки" на руснаците.Нали са братя славяни,би трябвало да ги обичат а не обиждат и трепят.А,да-и нямат газ и нефт от Русия много на братски цени,чудно.Странно е и как не коментирате Транснистрия.Е,вие и отнетата ни Македония от Русия не коментирате, нормално.Прост въпрос-минават ли руснаци от Молдова чрез румънски паспорт в страните от ЕС,както нашите римляни могат да го правят с българските си лични карти?Зависи само от цедката на Румънците.Всички страни от бившето СССР,които не са русофилски настроени живеят по-добре от българите.Защо ли?Заради ей такива съдии и за да не се изнесат всички в САЩ турчеещи се не са ни паднали визите за там.Първите са им пречка за американско/западно влияние в България и не биха искали свободен достъп на тяхна земя а виолетовите им трябват срещу нас.И те така с "укропитеците"...да не забравяме и старите басни на руската пропаганда,с която си мият ръцете,че за всички нередности от Русия към други народи са виновни някакви си евреи.Голодоморът-виновни няма,нали?
 • 133 Бъутури ръкоритоаре

  5 0 Отговор

  До коментар #129 от "Не е майтап":

  Защо драпат към ЕС?! Драпат към ЕС, защото никога в живота си не са виждали толкова пари накуп. И тримата не могат да се нарадват на иначе ниската чешка заплата, защото в Молдова биха взели има-няма 100 лева за същото, а в района на Прага си прибират по 1500-2000 месечно. Основната причина да не ходят към Русия обаче не е "бедната" Русия, а това, че целият бизнес е капсулиран и не можеш да се провреш между "нашите" и "вашите". В Чехия ще заработва малко, но сигурно и почти не могат да бъдат измамени, а в Русия не е сигурно даже, че ще останат живи. Впрочем, България не е ли същата работа?!

  Коментиран от #136

 • 134 Ужас

  4 0 Отговор

  До коментар #131 от "АНЕНЕРБЕ":

  Колко дела за прогласяване на нищожността на издадените от този съдия решения ще се заведат и колко още срещу държавата за пропуснати ползи и нанесени щети? Не е за смисляне.
 • 135 Промяна идва

  4 4 Отговор

  До коментар #130 от "еми":

  Не се сещам САЩ да са влизали в България след 1944та година и да са ни трепели като кучета,да са насъсквали турци и сърби срещу нас,да са ни бомбардирали крайбрежни градове или казаци да са ни пращали.Нещо нямам спомени,а вие?Нямам спомени и за три фалита по СССР да са ни правили САЩ,а вие,?Нито да са пръскали американци като диаспора тук в България,но руска диаспора има и в България и в други бивши овладени от Русия държави.Да,щеше да е проблем ако е и друг чужденец.Русофилите и руснаците-дайте личен пример,сложете си ,грузинци,чеченци и китайци в Кремъл и руската Дума,като кметове,съдии,шефове на полиция,тайни служби (най-вече ) в Русия.Все пак тя е многонационална държава,дайте пример за русофилите/руската диаспора сте шах и мат,нали?
 • 136 Браво

  0 1 Отговор

  До коментар #133 от "Бъутури ръкоритоаре":

  В Русия работят емигранти,не е толкова капсулирана.Щом има за едни емигранти значи може и за други.Иначе си прав,че Русия е богата,но зависи от кои си.Минималната им заплата колко е в Матушката?
 • 137 Патриот

  1 3 Отговор
  Венци от първи окоп на хибридната война, много взе да пишеш. Да не би Винету да ти е спрял хонорара за ПР? Маса статии против черно/л@йномарието. Сега това.
 • 138 3333

  4 2 Отговор
  Мисля, че закона дава възможност, когато даден човек няма документи, само по разказ на близките на лицето може да се издава акт за раждане. Така, че цялата работа май е скалъпена.
 • 139 Демокрация

  3 1 Отговор
  А г н Царя какво стана и там Някак стана премиер Ха
 • 140 Мици

  4 4 Отговор
  Отдавна в България има Московско "Правосъдие"и Резултатите са налице!?!
 • 141 бббббб

  3 2 Отговор
  А,Българите в ГРОБ и правителството като са Българи ,не им попречи да продадат България и националните интереси на САЩ,МОСАТ ,МИ-6 ,Турция и на всеки ,който дава кинти.
 • 142 Национален Ефир

  4 2 Отговор
  Един комунист не може да има за духовна родина България. Ще ви дам пример с Георги Димитров, който всъщност е един от реалните създатели на комунистическата партия. Ако се разгледа дневникът му, ще се види, че дори когато става дума за футбол – среща на български и руски отбор, а руснаците ни бият, Димитров казва: „Нашите победиха”. От комунист не можем да очакваме българско национално съзнание, то и никога не е съществувало. Комунистът обича само всичко руско и всичко съветско
 • 143 Гост

  6 3 Отговор
  Всичките тези думички на Ахчиева са буря в чаша вода. И какво като е руски гражданин? Завършил е право в СУ най-вероятно. Знае български по-добре от 90% от коментиращите тук, явно е добър в професията, щом е избран за председател на съда. Какво значение има една хартийка при положение, че всеки немски пенсионер с лош български, заселил се тук, защото му евтино, да се кандидатира за кмет, че дори и за евродепутат и да представлява България, поради идиотското твърдение, че е е гражданин на ЕС?
 • 144 гощо

  3 2 Отговор
  Жестока раЛта! Превзеха ни,купиха ни по скоро!
 • 145 Аз например

  1 1 Отговор

  До коментар #1 от "Добро утро":

  Не Русия,ами Турция ни управлява и то очень неуспешно.
 • 146 Баси тъпото

  5 5 Отговор
  Това нещо е написано тъпо и уникално няма нищо общо с правото ... след като лицето е дете на смесен брак, то е български гражданин по факта на рождението си т .нар. закон на кръвта , след като единият родител е български гражданин , затова информацията ,че Актът за раждане от 1988г. е издаден без правно основание е тъпотия. На второ място по законите на Руската Федерация няма възможност за двойно гражданство, така ,че с получаването на българско гражданство, екс леге той престава да е руски гражданин т.е. лицето е само български гражданин. Типично за Яхниева , нещо като истина , но не съвсем, ако изобщо статията не е фейк и такова предаване е налице.
 • 147 Сульо

  3 0 Отговор

  До коментар #6 от "СоцБоц":

  НЕка на народа да му е гадно,да го еват,бият,крадат и даже да му спрат ракията,старата бричка и турските сериали. Какво лошо може да се случи на народа -трябва да му се случи и даже още по лошо. Щото 99% от народа е силно дебилен.
 • 148 путин цапа поясите с плочки и мивки

  2 1 Отговор
  А българския прокурор ко прай? Да имаш притенции ако нашенците бачкат. Българите крадем субсидии,ток,вода,паркираме на пеш.пътека,най-уважаваната дума е "далавера", а говорим за другите. Да се видим ние ко представляваме. Терасагейт,апартаментгейт,горива,енегриен бизнес.........съд няма,ала-бала........моренце,есен,коледа.........и така.........

 • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 150 Свободка Бъчварова

  3 1 Отговор
  Това ако не е срам за уж Независима България. Ако започнем да изброяваме хилядите представители на Русия ,които заемат позиции в българския обществен живот и влияят върху развитието на България , ще трябва да закрием тази държава или да я преименуваме в Руска Република България. Това не е истина. Не, Истина е!
 • 151 Петя Йончева

  2 1 Отговор

  До коментар #130 от "еми":

  Ако беше американец ама не . Откъде да дойдат тия американци .Тая 5та колона не дава на никой да припари до васалната на Русия България. Срам за Велика България ,която е създала с писменост и вяра Русия.
 • 152 Сатаната

  2 1 Отговор
  Герберастия бате.
 • 153 ПЕРО

  3 2 Отговор

  До коментар #1 от "Добро утро":

  "братушките"никога не са ни мислили доброто !
 • 154 Глупостта лимит няма

  2 1 Отговор

  До коментар #21 от "Все в порядке":

  Вие си гледайте Азия и по-далеч ръцете от нас!
 • 155 бабушка

  1 0 Отговор
  на кмета на общината му е трябвало време да се реши да затрие декларацията от 1988г хоук - това си го позволяват, с задание от високо, хората с ниска култура и купени дипломи за висше образование ,какъвто е иванчо божилов - печката, настоящ, но не задълго, кмет на община илинден отговорон и за съсипването и откраднатите пари за ремонта на ЗАПАДЕН ПАРК
 • 156 Голямчеп

  0 0 Отговор
  Ако беше роден в Занзибар,проблем никакъв.Обаче грантаджиите на Козяк, трябва да си изкарат надниците.Плюйте мазници-Хилари дано да плати.

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.