918 0

Глобалното здраве - основен приоритет за Тайван

Виолина Цветанова

„Сътрудничеството с целеви държави в областта на медицината и здравеопазването може да послужи като платформа за Република Китай за засилване на индустриалната колаборация с партньори и да играе водеща роля в популяризирането на общественото здраве в региона“ – това заяви вицепрезидента на Тайван Чен Чиен-джен по време на откриването на Глобалния здравен форум в Тайпе.

Нарастващата тежест от застаряването на населението и увеличаването на хроничните заболявания налага всички страни, в това число и Тайван, да превърнат в приоритет подобряването на качеството на здравеопазването и социалните грижи, а също и на здравните си системи.

От юни 2016 г. Министерството на здравеопазването и благосъстоянието на Тайван въведе серия от мерки за подобряване на достъпа до здравни грижи за хора в неравностойно положение и жители на отдалечени райони, като част от усилията за повишаване устойчивостта на обществото.

„Десетгодишната програма за дългосрочни грижи 2.0, стартирала през 2007 г., се стреми да осигури качествени грижи посредством публично-частни партньорства и сътрудничество между централните и местни власт, като същевременно подобри качеството на живот на гражданите“ – каза още Чен.

В съответствие с инициативата “New Southbound Policy”, чиято цел е да свърже Тайван със страни от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, Южна Азия, Австралия и Нова Зеландия, Тайван желае да сподели своя опит в областта на медицината и здравеопазването, като по този начин ще засили своята роля в региона.

Двудневният форум под надслов: „Устойчивост: нови предизвикателства и възможности пред глобалното здраве“ привлече 68 говорители, включително правителствени служители и експерти, представляващи 34 страни в региона, както и 1200 участници.


Напиши коментар:


Публикувай