2 149 0

Връщаме нелегални мигранти в Афганистан със самолет

Очаква се това да се случи до средата на декември

Връщаме нелегални мигранти в Афганистан със самолет
Снимка: БТА/ AP
Анжелина Димитрова

Със самолет от България до Афганистан ще се връщат нелегалните мигранти, заловени у нас. Очаква се това да се случи до средата на декември, когато ще е първият полет до Кабул, Ислямска република Афганистан, организиран от България, съфинансиран и координиран от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, съобщават от МВР.

От началото на годината са изпълнени принудителни административни мерки спрямо 962 незаконно пребиваващи чужденци.

Най-много от тях – 315, са от Ирак, 206 от Афганистан, 85 от Сирия, 84 от Иран и т.н. Само за изминалата седмица такива мерки са осъществени спрямо 51 незаконно пребиваващи граждани на трети страни.

Продължават целенасочените действия на служителите на Дирекция „Миграция“ за идентификация на чуждите граждани и своевременната им регистрация в ЕВРОДАК и АФИС с цел връщането им в страната на произход Дирекция „Миграция“ - МВР прилага последователен и проактивен подход в противодействието на миграционния натиск, оказван върху нашата страна.

Служителите от отдел „Противодействие на незаконната миграция“ провеждат целенасочени действия за идентификацията на чужденците и своевременната им регистрация в автоматизираните системи ЕВРОДАК и АФИС с цел тяхното връщане в страната на произход.

В изпълнение на решението на Европейския съвет от март т.г., когато от Фронтекс бе поискано да допринесе към оперативното изпълнение на дейностите по реадмисия, от април до настоящия момент МВР ежемесечно командирова служители на различни структури на остров Лесбос, Гърция, за подпомагане на гръцките власти.

България

Напиши коментар:


Публикувай