10 659

Професор Румен ГЕЧЕВ: България трябва да се промени!

Венцислав Михайлов

България трябва да се промени, защото:

• се намираме в тежка демографска криза, нацията се топи и все повече млади българи търсят своята реализация в чужбина. Трябва да се действа сега, защото без адекватни решения този процес може да стане необратим, с тежки последици за бъдещето на държавата ни.

• финансовата и икономическата ни „стабилност“ са измамни, защото това е стабилност на мизерията. Сега България е най-бедната страна в ЕС, с най-ниска минимална и средна заплата, мизерни пенсии и най-ниска конкурентоспособност. Показателно е, че вноса продължава да расте по-бързо от износа и стоките-родно производство стават изключение на пазара. Над 80% от хранителните стоки са вносни, държавата е абдикирала от защита на собствената си икономика. Стабилността е измамна и защото управляващата партия ГЕРБ и техните сателити си гласуваха колосален 16 милиарден заем, от който вече са усвоени над 11 милиарда лева. Този огромен дълг, заедно с лихвите, ще плащат няколко български поколения.

• Достатъчно красноречива е и безпристрастната оценката на чуждите инвеститори. Ако през 2008 г преките чужди инвестиции надхвърляха 9 милиарда евро, то през последните три години те са около 1.3-1.5 милиарда евро, т.е. става дума за пълен срив от над 6 пъти! В страната ни няма нито една значима инвестиция в производства с висока добавена стойност, тук не е представена нито една водеща световна компания. Широко пропагандираните научно-технически паркове и индустриални зони, в които държавата наля десетки милиони бюджетни средства, пустеят или са частично заети от складове и преразпределителни пунктове на крупни вносители главно на потребителски стоки.

• Пропаганден балон се оказват и мнимите успехи с изграждането на пътна инфраструктура. Нови части от магистрали се откриват в понеделник и от сряда започва техните „корекции“ и ремонти. Само „Царигардско шосе“ в столицата три пъти се подлага на основен ремонт през последните няколко години. Потрошиха се милиони левове народна пара, а той все още има загадъчна вълнообразна форма. По него спокойно си плува корупцията и пладнешкия грабеж, така както се граби от новите магистрали, от санирането, от водните цикли и т.н. А и какъв е смисъла от нови магистрали, ако по тях се движат само ТИР-ове с чужди стоки.

• Провежданата досега външна политика на управляващите от ГЕРБ е откровен и очеваден слугинаж. Няма нито един случай в, който с наши гласувания в Брюксел да сме защитили националния си интерес. Напротив, козируването пред „началниците“ ни донесе огромни икономически загуби в стотици милиони евро, доведе до фалит стотици български фирми. Откъде - накъде нашият народ ще плаща цената на растящия мигрантски натиск. След като разсипването на Северна Африка и Близкия Изток е дело на някои от основните партньори в ЕС и НАТО, не следва ли те сега полагат основни усилия за решаването на този кървящ проблем. Защо трябва да приемаме, че едни нации ще правят милиарди от операции с петрол и завоюване на зони за влияние, а ние ще плащаме цената? Защо нашите управляващи се съгласяваха да ограничаваме износа си за Русия, докато санкциите не важат за водещи западноевропейски и американски компании, които продължават да разширяват там пазарното си присъствие. И защо Германия, например, удвоя капацитета си за внос на природен газ от Русия, докато нашите управници погребаха „Южен поток“ и „Белене“?

Заедно, ние можем да променим тези пагубни тенденции и политики. Ако бъда избран за народен представител ще продължа да работя с всички сили за:

Прилагане на всички доказали своята ефективност европейски практики за защита на националното производство и подобряване на неговата конкурентоспособност. Така, както в Германия и Франция, в Италия и Австрия, в Чехия и Полша, ще доразвием нашето законодателство за разширяване на публично-частното партньорство. Българската държава може и е длъжна на възмездна основа да подпомага частния бизнес, да инвестира заедно с него в съвместни проекти с национална значимост, особено в силно изостаналите в икономическо отношение региони.

Възстановяване и разширяване на целеви бюджетен инвестиционен фонд „Индустрия“, който да спомогне за ре-индустриализацията на страната. Това е в пълно съответствие с инвестиционната програма „Юнкер“ и с дългосрочната програма на ЕС за ре-индустриализация. Ние трябва задължително да впишем националното стопанство в тези общо европейски процеси, ако не искаме да останем пазар за чужди потребителски стоки и нация живееща от инвестиционните трохи на европейските помощи. А и тези помощи секват от 2020г! Тогава?

Завършване на енергийния инвестиционен проект „Белене“ и полагане на усилия за възстановяване на проекта „Южен поток“. Няма силна икономика без развит енергиен сектор. Осигуряването на надежден източник на евтина енергия от устойчиви източници е задължително условие за гарантиране на икономическата и националната сигурност на страната. Затова ще подкрепям всички усилия по реализацията на тези проекти, при стриктно спазване на най-високите световни екологични стандарти и при защита на националните икономически интереси.

Възраждането на приложната българска наука и образование. Постепенно повишаване на делът на бюджетните разходи в това направление и достигане на средните показатели на ЕС до края на мандата. Абсолютно неприемливо е, например, субсидиите за тютюнопроизводство да са по-големи от годишния бюджет на БАН, в който са обединени десетки научно-изследователски институти. Недофинансирани са университетите и училищата. Категорично е неприемлива пагубната политика на така наречените делегирани бюджети, които стимулират по същество ниско качество на обучение. Предоставянето на бюджетни средства трябва да става главно според критерия за качество и конкретни резултати. Повече от всякога е необходимо да се приеме от парламента система от национални приоритети за развитието на българската икономика с времеви хоризонт от 20-30 години. Само така ще можем да определим приоритетните специалности и форми на обучение. Ние не можем да си позволим пилеенето на оскъдни бюджетни ресурси заради конюнктурни образователни потребности. Трябва да приложим система от икономически стимули за младите хора завършващи висше образование и оставащи да работят в България. Вече се усеща недостига на лекари, инженери и учители и този процес очевидно ще се задълбочава, ако не вземем сега адекватни мерки.

Усъвършенстване на съдебната система и постигане на реална господство на Закона. Корупцията е проникнала на всички обществени равнища и представлява най-голямото препятствие за излизане на страната от кризата. Законът трябва да се прилага с цялата си строгост особено към лица, представляващи държавни институции и злоупотребяващи с властови и контролни функции. Политическа система, която се подхранва от корупцията

Уважаеми избиратели,

От нашият избор зависи каква България искаме да изграждаме и в какви условия ще растат нашите деца и внуци. Народът ни е доказвал, че може да се справя със сериозни и съдбовни предизвикателства.

Пред такива предизвикателства е изправено и нашето поколение. Близо до границите ни се развиват опасни процеси в момент, когато икономиката ни е слаба, населението ни се топи, а възможностите за защита на националната ни сигурност са неадекватни на растящата опасност.

Но заедно можем да се справим с тези опасности. С точните решения и точните хора България отново може да стане водеща страна на Балканите и достоен член на ЕС.

България


Още по темата